Vindkraftverk
Fundament

Rabbalshede Kraft byggde 2013 - 2014
två vindkraftsparker i Årjängs kommun,
en park i Furskog med 13 kraftverk och
en park vid Mölnerud i Holmedal med
9 kraftverk, en framtidssatsning.

Här kan du se bilder på byggnationen
av ett fundament i vindkraftsparken
vid Mölnerud.

Huvudentreprenör för byggnation av
vägar och övrig infrastruktur samt
fundament var företaget SVEVIA.

Fundamenten byggdes av tyska
företaget WKA Montage.

Foto : Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

1. Borrning för sprängning.
2. Urgrävning av den sprängda gropen.
3. Klart för gjutning av bottenytan till fundamentet.
4. Klart för gjutning av bottenytan till fundamentet.
5. Stålkonstruktion som skall bli en del av fundamentet.
6. Det är tyska företaget WKA Montage som bygger fundamenten.
7. Bergytan är uppvärmd och klar för gjutning.
8. Gjutningen av bottenytan kan börja.
9. Gjutningen underlättas av det milda vädret.
10. Gjutningen underlättas av det milda vädret.
11. Påfyllning med betong.
12. Gjutningen underlättas av det milda vädret.
13. Gjutningen underlättas av det milda vädret.
14. Gjutningen underlättas av det milda vädret.
15. Gjutningen underlättas av det milda vädret.
16. Gjutningen av bottenytan är klar.
17. Gjutningen av bottenytan är klar.
18. Gjutformarna till fundamentet har anlänt.
19. Klart för byggnation av fundamentet.
20. Klart att lyfta fundamentets stålkonstruktionen på plats.
21. Klart att lyfta fundamentets stålkonstruktionen på plats.
22. Klart att lyfta fundamentets stålkonstruktionen på plats.
23. Fundamentets stålkonstruktion.
24. Fundamentets stålkonstruktion.
25. Fundamentets stålkonstruktion.
26. Fundamentets stålkonstruktion.
27. Fundamentets stålkonstruktion.
28. Fundamentets stålkonstruktion.
29. Fundamentet byggs av tyska företaget WKA Montage
30. Klart att bygga fundamentet.
31. Klart att bygga fundamentet.
32. Klart att bygga fundamentet.
33. Det krävs kraftiga armeringsjärn i fundamentet.
34. Arbete med fundamentets armering.
35. Arbete med fundamentets armering.
36. Arbete med fundamentets armering.
37. Arbete med fundamentets armering.
38. Fundamentets armering är klar.
39. Fler gjutformar anlände från Tanum i Bohuslän, där det också byggs en vindkraftspark.
40. Fler gjutformar anlände från Tanum i Bohuslän, där det också byggs en vindkraftspark.
41. Fler gjutformar anlände från Tanum i Bohuslän, där det också byggs en vindkraftspark.
42. Armeringen är klar och gjutformen är monterad - klart för gjutning.
43. Armeringen är klar och gjutformen är monterad - klart för gjutning.
44. Fundamentkonstruktionen värms upp före gjutning.
45. Gjutning av fundamentet.
46. Betongen tillverkas på platsen.
47. Påfyllning av betong i betongpumpen.
48. Hämtning av mer betong vid betongblandaren.
49. Leverans av mera sand till betongtillverkningen.
50. Gjutningen av fundamentet är klar och ställningen börjar rivas.
51. Gjutningen av fundamentet är klar och ställningen börjar rivas.
52. Runt fundamentet borras 3 st 30 meter djupa snedställda hål i berget för djupjordtag = åskledare som ska skydda vindkraftverket vid ett åsknedslag.
53. Borrning av 16 st hål 11 meter ner i berget där wirestag skall fästas och spännas som bergförankring.
54. Borrning av 16 st hål 11 meter ner i berget där wirestag skall fästas och spännas som bergförankring.
55. Wirestagen har anlänt.
56. Montering av wirestagen (bergförankringen), genom fundamentet och 11 meter ner i berget.
57. Montering av wirestagen (bergförankringen), genom fundamentet och 11 meter ner i berget.
58. De 16 wirestagen är på plats genom fundamentet och 11 meter ner i berget.
59. Varje wirestag består av 15 st linor av högvärdigt stål. De kommer att fästas i berget och spännas med en kraft av 320 ton.
60. Fastsättning av wirestagen i berget med cement. Därefter skall stagen spännas.
61. Wirestagen är fastsatta i berget med cement och nu skall stagen spännas.
62. Wirestagen är fastsatta i berget med cement och här spänns stagen med en kraft av 320 ton.
63. Wirestagen är fastsatta i berget med cement och här spänns stagen med en kraft av 320 ton.
64. Wirestagen är fastsatta i berget med cement och här spänns stagen med en kraft av 320 ton.
65. Wirestagen är spända med en kraft av 320 ton.
66. Wirestagen är fastsatta och spända med en kraft av 320 ton - nu sitter fundamentet fast i berget.
67. Varje wirestag består av 15 st linor av högvärdigt stål.
68. Efterinjekteringen med cement i borrhålen för wirestagen är klar.
69. Efterinjekteringen med cement i borrhålen för wirestagen är klar.
70. Fundamentet är klart för montering av vindkraftverket.