Invigning av vindkraftsparkerna
3 oktober 2014

Rabbalshede Kraft bjöd in allmänheten
att närvara vid invigningen av de två
vindkraftsparkerna i Årjängs kommun.

Bygdens folk, ca 900 personer, kom till
Mölnerudshöjden för att se de nya
vindkraftverken på nära håll.

Rabbalshede Kraft bjöd alla på förtäring
och Holmedals AIS skötte serveringen.

Foto : Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

Infart från E18 till Vindkraftspark Årjäng NV.
Det började med tipspromenad - här är fråga 1.
Fråga 2
Fråga 3
Fråga 4
Fråga 5
Fråga 6
Fråga 7
Fråga 8
Fråga 9
Fråga 10
Här lämnade man svaren från tipspromenaden. Därefter kunde man se ett bildspel som visade hela processen från byggnation av vägar och fundament till montering av vindkraftverken.
Här fanns också en avslutande utslagsfråga.
Att uppskatta antal batterier i burken var klurigt.
Holmedals AIS var tidigt på plats, redo att servera alla hungriga och kaffesugna besökare, och det var gratis - Rabbalshede Kraft bjöd.
Det serverades hembakt bröd till kaffet.
Det var frivillig betalning för det ideellt bakade brödet och kaffet. Hela behållningen gick till Cancerfonden.
Huvudentreprenör för byggnation av vägar och övrig infrastruktur samt fundament var företaget SVEVIA.
Bo Arvidsson från Töxfrakt AB, en av flera lokala entreprenörer som medverkat vid byggnationen av vindkraftsparkerna.
Jobbet är klart, nu är det bara att koppla av.
Vestas lokalanställda servicetekniker.
Vestas servicebil.
LBC Värm-Dal och Årjängs Nät informerade om sina tjänster.
Fortum fanns på plats och informerade om sin verksamhet.
Företaget V.PRO informerade om sina Höghöjdstjänster.
Företaget V.PRO informerade om sina Höghöjdstjänster.
Utrustning för Höghöjdsarbete.
Företaget V.PRO informerade om sina Höghöjdstjänster.
Vindkraftverk nr 3, där invigningen skall ske.
Det var en jämn ström av besökare som gick tipspromenaden och därefter samlades vid vindkraftverk 3, i väntan på invigningsceremonin.
Efter tipspromenaden samlades besökarna vid vindkraftverk 3, där det serverades bl a varm korv, dricka och kaffe med hembakt bröd.
Efter tipspromenaden samlades besökarna vid vindkraftverk 3, där det serverades bl a varm korv, dricka och kaffe med hembakt brö
Varm korv med dricka och därefter kaffe med hembakt bröd, i väntan på invigningen.
Det fanns möjlighet att gå in i vinkraftverkets entré för att få en teknisk information.
Frank Mattsson från Rabbalshede Kraft informerade om vindkraftverkets funktion.
Hissbanan upp till maskinhuset.
Till vänster Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft AB och till höger Lars Jacobsson drift- och underhållsansvarig i Rabbalshede Kraft.
Framtiden samlad på en bild.
Emma Askengren från Rabbalshede Kraft samtalar med en av besökarna.
Barnen hade ett eget pysselbord.
Det är spännande med såpbubblor.
Barnen hade ett eget pysselbord.
Barnen hade ett eget pysselbord.
Lokalpressen var på plats.
Vid pysselbordet fortsatte aktiviteterna.
Emma Askengren och Landshövding Kenneth Johansson.
Emma Askengren och Landshövding Kenneth Johansson.
Kommunstyrelsens ordf. Daniel Schützer
Besökarna samlades framför trappan till vindkraftverket för att lyssna på invigningstalen.
Besökarna samlades framför trappan till vindkraftverket för att lyssna på invigningstalen.
Invigningsceremoni - VD Thomas Linnard Rabbalshede Kraft AB höll ett informativt inledningstal.
Invigningsceremoni - nästa talare var Björn Johansson från Vestas, som levererat vindkraftverken.
Invigningsceremoni - Per Selldén från elbolaget Fortum, som byggt ett nytt ställverk i Årjäng för att kunna ta emot den el som vindkraftverken kommer att producera.
Invigningsceremoni - Kommunstyrelsens ordf. Daniel Schützer.
Invigningsceremoni - Landshövding Kenneth Johansson.
Landshövding Kenneth Johansson klippte bandet och förklarade vindkraftsparkerna i Årjängs kommun invigda.
VD Thomas Linnard tackade Landshövdingen.
Per Selldén, Daniel Schützer, Thomas Linnard, Kenneth Johansson och Björn Johansson.
Kenneth Johansson och Emma Askengren.
Hans Svensson och Mikael Johansson från Rabbalshede Kraft, projektledare för byggnationen av vindkraftsparkerna i Årjängs kommun.
Det var aktiviteter in i det sista vid pysselbordet.
Besökarna började dra sig hemåt.
Team Rabbalshede Kraft kunde pusta ut efter väl genomfört arrangemang.
Dags för Vestas servicetekniker att ta över ansvaret.
Mörkret lägger sig över Mölnerudshöjden medan vindkraftverken fortsätter att jobba.

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.