Vindkraftverk

Rabbalshede Kraft byggde 2013 - 2014
två vindkraftsparker i Årjängs kommun,
en park i Furskog med 13 kraftverk och
en park vid Mölnerud i Holmedal med
9 kraftverk, en framtidssatsning.

Vindkraftverken Vestas 112-3 MW
monterades under 2014.

Foto : Lars Brander