Vindkraftverk
Maskinhus

Rabbalshede Kraft byggde 2013 - 2014
två vindkraftsparker i Årjängs kommun,
en park i Furskog med 13 kraftverk och
en park vid Mölnerud i Holmedal med
9 kraftverk, en framtidssatsning.

Här kan du se bilder på leverans och
montering av maskinhusen.

Maskinhus :

Höjd för transport 3,3 m
Höjd installerat 3,9 m
Bredd 3,9 m
Längd 14 m

Foto : Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

18 juni 2014 - de första kylarna monteras.
24 juni 2014
26 juni 2014 - det var köbildning med breda och tunga transporter på grusvägen från E18 in till vindkraftsparken vid Mölnerudshöjden.
26 juni 2014 - det var köbildning med breda och tunga transporter på grusvägen från E18 in till vindkraftsparken vid Mölnerudshöjden.
26 juni 2014 - första maskinhuset anlände till vindkraftsparken på Mölnerudshöjden med hjälp av extra dragbil. Maskinhuset med rotorblad, växellåda, generator, kylare och styrutrustning kommer att fästas högst upp på tornet 119 meter över marken. Det är i gaveln på maskinhuset som den stora trebladiga rotorn sitter.
26 juni 2014 - första maskinhuset anlände till vindkraftsparken med hjälp av dragbil.
26 juni 2014 - första maskinhuset har kommit fram till byggplatsen för vindkraftverk 7.
26 juni 2014 - materielen samlas på de nio bygg-platserna, här vid byggplatsen för vindkraftverk 7.
26 juni 2014 - dags att lyfta av maskinhuset från trailern.
26 juni 2014 - dags att lyfta av maskinhuset från trailern.
26 juni 2014 - dags att lyfta av maskinhuset från trailern.
26 juni 2014 - maskinhuset har tagit mark.
26 juni 2014 - två satser med växellåda, axel och fästplatta för rotornav anlände under dagen.
27 juni 2014 - en sats nav (noskon / hub) med rotorbladfästen anländer ute vid E18.
27 juni 2014 - en sats nav (noskon / hub) med rotorbladfästen anländer ute vid E18.
27 juni 2014 - en sats nav (noskon / hub) med rotorbladfästen anländer med draghjälp upp för backen till Mölnerudshöjden.
27 juni 2014 - en sats nav (noskon / hub) med rotorbladfästen anländer med draghjälp upp för backen till Mölnerudshöjden.
27 juni 2014 - en sats nav (noskon / hub) med rotorbladfästen anländer.
27 juni 2014 - en sats nav (noskon / hub) med rotorbladfästen anländer.
27 juni 2014 - en sats nav (noskon / hub) med rotorbladfästen anländer.
27 juni 2014 - en sats nav (noskon / hub) med rotorbladfästen anländer.
Maskinhusen monteras på löpande band. Här har två maskinhus försetts med kylare.
Maskinhusen förses med stora kylare för utrustningen som finns inne i maskinhusen.
28 juni 2014 - generatorn, diverse styrutrustning och andra installationer finns redan på plats i maskin-huset vid leverans. Nästa moment är att lyfta in växellådan och axeln med fästplatta för rotornavet.
Växellåda med axel och fästplatta för rotornav.
Växellåda med axel och fästplatta för rotornav.
30 juni 2014 - leveranserna strömmar in till vindkraftsbygget på Mölnerudshöjden.
30 juni 2014 - leveranserna strömmar in till vindkraftsbygget på Mölnerudshöjden.
30 juni 2014 - här anländer en växellåda med axel och fästplatta för rotornav.
30 juni 2014 - här anländer en växellåda med axel och fästplatta för rotornav.
30 juni 2014 - här anländer en växellåda med axel och fästplatta för rotornav.
30 juni 2014 - här anländer ännu en växellåda med axel och fästplatta för rotornav.
30 juni 2014 - här anländer ännu en växellåda med axel och fästplatta för rotornav.
30 juni 2014 - här anländer ännu en växellåda med axel och fästplatta för rotornav.
30 juni 2014
30 juni 2014
30 juni 2014
30 juni 2014 - nav (noskon / hub) med fästen för rotorblad.
2 juli 2014 - montering av navet (noskon/hub).
2 juli 2014 - här anländer ytterligare en växellåda med axel och fästplatta för rotornav.
2 juli 2014
3 juli 2014
3 juli 2014
3 juli 2014
3 juli 2014
3 juli 2014
3 juli 2014
14 juli 2014 - växellåda med axel och fästplatta för rotornavet skall lyftas.
14 juli 2014 - växellåda med axel och fästplatta för rotornavet skall lyftas.
14 juli 2014 - växellåda med axel och fästplatta för rotornavet lyfter mot skyn.
14 juli 2014 - växellåda med axel och fästplatta för rotornavet lyfter mot skyn.
14 juli 2014 - växellåda med axel och fästplatta för rotornavet lyfter mot skyn.
14 juli 2014 - växellåda med axel och fästplatta för rotornavet lyfter mot skyn.
14 juli 2014 - växellåda med axel och fästplatta för rotornavet lyfter mot skyn.
14 juli 2014 - växellåda med axel och fästplatta för rotornavet skall monteras.
14 juli 2014 - växellåda med axel och fästplatta för rotornavet skall monteras.
14 juli 2014 - växellåda med axel och fästplatta för rotornavet skall monteras.
15 juli 2014 - navet är på plats så nu kan rotorbladen monteras - se särskild bildsida "Rotorblad".
17 juli 2014
18 juli 2014
18 juli 2014
18 juli 2014
18 juli 2014
18 juli 2014
18 juli 2014
18 juli 2014
18 juli 2014
18 juli 2014
18 juli 2014
18 juli 2014
18 juli 2014
18 juli 2014
18 juli 2014
18 juli 2014
18 juli 2014
18 juli 2014
18 juli 2014
23 juli 2014
25 juli 2014 - dags att lyfta ytterligare ett maskinhus.
25 juli 2014 - maskinhuset är på plats i toppen av tornet.
25 juli 2014 - maskinhuset är på plats i toppen av tornet. Nu är växellådan på väg upp.
25 juli 2014 - maskinhuset är på plats i toppen av tornet. Nu är växellådan på väg upp.
25 juli 2014 - maskinhuset är på plats i toppen av tornet. Här monteras växellådan i maskinhuset.
25 juli 2014 - maskinhuset är på plats i toppen av tornet. Nu är växellådan med axeln och fästplattan för rotornavet monterat i maskinhuset.
25 juli 2014 - dags att lyfta rotornavet.
25 juli 2014 - dags att lyfta rotornavet.
25 juli 2014 - dags att lyfta rotornavet.
25 juli 2014 - dags att lyfta rotornavet.
25 juli 2014 - dags att lyfta rotornavet.
25 juli 2014 - dags att lyfta rotornavet.
25 juli 2014 - här fäster man rotornavet vid maskinhuset.
25 juli 2014 - rotornavet är på plats, nu väntar monteringen av rotorbladen.
25 juli 2014 - rotornavet är på plats, nu väntar monteringen av rotorbladen.