Vindkraftverk
Torn

Rabbalshede Kraft byggde 2013 - 2014
två vindkraftsparker i Årjängs kommun,
en park i Furskog med 13 kraftverk och
en park vid Mölnerud i Holmedal med
9 kraftverk, en framtidssatsning.

Här kan du se bilder på leverans och
montering av tornen.

Foto : Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

25 juni 2014
25 juni 2014
25 juni 2014
7 juli 2014
7 juli 2014
7 juli 2014
7 juli 2014
7 juli 2014
7 juli 2014
7 juli 2014
7 juli 2014
7 juli 2014
7 juli 2014
7 juli 2014
7 juli 2014
7 juli 2014
7 juli 2014
7 juli 2014
7 juli 2014
7 juli 2014
7 juli 2014
7 juli 2014
7 juli 2014
7 juli 2014
8 juli 2014
8 juli 2014
8 juli 2014
8 juli 2014
8 juli 2014
8 juli 2014
8 juli 2014
8 juli 2014
8 juli 2014
8 juli 2014
8 juli 2014
8 juli 2014
8 juli 2014
9 juli 2014
9 juli 2014
9 juli 2014
9 juli 2014
9 juli 2014
9 juli 2014
9 juli 2014
11 juli 2014
11 juli 2014
11 juli 2014
11 juli 2014
11 juli 2014
11 juli 2014
11 juli 2014
15 juli 2014
15 juli 2014
15 juli 2014
15 juli 2014
15 juli 2014
15 juli 2014
15 juli 2014
15 juli 2014
15 juli 2014
16 juli 2014
16 juli 2014
16 juli 2014
17 juli 2014
17 juli 2014
17 juli 2014
17 juli 2014
17 juli 2014
17 juli 2014
17 juli 2014
17 juli 2014
18 juli 2014
18 juli 2014
18 juli 2014
18 juli 2014
18 juli 2014
18 juli 2014
18 juli 2014
18 juli 2014
18 juli 2014
18 juli 2014
18 juli 2014
18 juli 2014
18 juli 2014
18 juli 2014
18 juli 2014
25 juli 2014
18 augusti 2014