Vindkraftsutbyggnad i
Årjängs kommun


Under första kvartalet 2021 startar
Rabbalshede Kraft byggnationen av vindkraftspark Årjäng NV etapp 2.

Det blir ytterligare 8 vindkraftverk,
röda stjärnor på kartan till höger,
med placering i området söder om
befintliga kraftverk på Mölneruds-
höjden i Holmedal.


 

 Bilden nedan är från bygget av vindkraftspark Årjäng NV etapp 1, 2013-2014.