Vindkraftspark
Infrastruktur

Rabbalshede Kraft byggde 2013 - 2014
två vindkraftsparker i Årjängs kommun,
en park i Furskog med 13 kraftverk och
en park vid Mölnerud i Holmedal med
9 kraftverk, en framtidssatsning.

Här kan du se bilder på byggnationen
av vägar och övrig infrastruktur i
vindkraftsparken på Mölnerudshöjden
i Holmedal.

Huvudentreprenör för byggnation av
vägar och övrig infrastruktur samt
fundament var företaget SVEVIA.

Foto : Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

19 november 2013 - gamla skogsvägen från E18 söderut mot vindparksområdet har gjorts bredare och fått högre bärighet.
19 november 2013 - nybyggd väg som leder fram till vindkraftverken 6 - 9.
19 november 2013 - dumpertrafiken är intensiv inom arbetsplatsområdet.
19 november 2013 - den nybyggda vägen får hög bärighet, vilket krävs för alla tunga transporter i samband med leverans och montage av vindkraftverken.
19 november 2013 - byggnation av ny väg mot vindkraftverken 8 och 9. Vägkroppen byggs upp med sprängsten från området.
19 november 2013 - byggnation av ny väg mot vindkraftverken 2 och 3.
19 november 2013 - byggnation av ny väg mot vindkraftverk 2.
19 november 2013 - snart börjar läggningen av kabelrör.
3 december 2013 - dike för läggning av kabelrör till vinkraftverken 2 och 3.
3 december 2013 - dike för läggning av kabelrör till vinkraftverken 2 och 3.
3 december 2013 - särskild åtgärd för naturhänsyn.
3 december 2013 - skogsmarken återställs längs med de färdiga vägarna.
4 december 2013 - det finare ytmaterialet kommer på lastbil från bergtäkter i kommunen.
4 december 2013 - vägar och arbetsytor stabiliseras med en vibrerande kompaktor.
6 december 2013 - arbetsytan är klar vid vindkraftverk 2.
6 december 2013 - transporterna med ytmaterial till vägarna fortsätter.
6 december 2013 - ytmaterialet jämnas ut.
6 december 2013 - vägar och arbetsytor stabiliseras med en vibrerande kompaktor.
6 december 2013 - arbetsytan är klar vid vindkraftverk 4.
10 december 2013 - grävning av dike för kabelrör vid vägen mot vindkraftverken 6 - 9.
11 december 2013 - dike för kabelrör.
17 december 2013 - läggning av kabelrör.
17 december 2013 - grävning av dike för kabelrör.
17 december 2013 - täckning av kabelrör och återställande av skogsmarken.
18 december 2013 - kabelrör dras i trumman under vägen.
18 december 2013 - kabelrör dras i trumman under vägen.
18 december 2013 - skarvning av kabelrör.
18 december 2013 - läggning av kabelrör.
18 december 2013 - återställning av skogsmarken efter läggning av kabelrör.
18 december 2013 - breddning och utjämning av vägen mot vindkraftverken 8 och 9.
7 januari 2014 - här kommer en rulle kabelrör som skalll läggas ut.
9 januari 2014 - parken ställs i ordning.
13 januari 2014 - parken ställs i ordning.
17 januari 2014 - dragningen av kraftkabel i kabelrören har påbörjats.
22 januari 2014 - arbetet med återställande av skogsmarken längs med vägarna fortsätter.
18 februari 2014 - på vissa ställen byggs särskilda stödytor för byggkranarna.
24 februari 2014 - vägarna breddas på vissa ställen för att möjliggöra kommande transporter.
3 mars 2014 - på vissa platser byggs stödytor för byggkranarna.
3 mars 2014 - arbetsytan vid kraftverk 9 jämnas ut med ett finare material.
3 mars 2014 - det finare ytmaterialet kommer på lastbil från bergtäkter i kommunen.
12 mars 2014 - Rabbalshede Kraft och Vestas inspekterade vägarna för att bedöma om framkomligheten är tillräcklig.
12 mars 2014 - vägarna justeras så att bl a byggkranarna skall få plats i samband med kommande byggnation av vindkraftverken.
12 mars 2014 - dragningen av kraftkabel i kabelrören pågår för fullt.
18 mars 2014 - vägarna justeras och färdigställs inför kommande transporter och arbete i samband med monteringen av vindkraftverken. Skogsmarken längs med vägen kommer att återställas.
18 mars 2014 - arbetet med färdigställande av vägarna fortsätter.
25 mars 2014 - nu kopplas kraftkablarna samman och IT-nätet färdigställs.
25 mars 2014 - arbetet med färdigställande av vägarna fortsätter.
1 april 2014 - kopplingsskåp för kraftkabel och IT.
1 april 2014 - nybyggd väg i vindkraftsparken på Mölnerudshöjden i Holmedal.
1 april 2014 - nybyggd väg i vindkraftsparken på Mölnerudshöjden i Holmedal.
16 april 2014 - infartsvägen från E18 har breddats för att möjliggöra kommande transporter.
2 juni 2014 - parkanläggningen färdigställs.