Brand i gamla kraftstationen
2021-10-04

Det blev stort pådrag i Töcksfors centrum 
när larmet gick till Räddningstjänsten att
"Det brinner i gamla kraftstationen".

Delar av centrum spärrades av eftersom 
det fanns en osäkerhet hur branden skulle 
utvecklas, och man kunde inte påbörja
insatsen innan kraftstationen var bort-
kopplad från elnätet.

Slutligen kunde man gå in och släcka elden och stänga av vattnet till turbinen.

Det var en lättnad att byggnaden var 
intakt. Dagen efter kom Karl-Henrik Andersson från Säffle, expert på gamla generatorer, och han kunde konstatera
att det var lindningen i generatorns
stator som brunnit.

foto Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

4 oktober 2021
4 oktober 2021
4 oktober 2021
4 oktober 2021
4 oktober 2021
4 oktober 2021
4 oktober 2021 - Även Årjängsstyrkan larmades till Töcksfors, men dom kunde återvända till Årjäng.
4 oktober 2021
4 oktober 2021
4 oktober 2021
5 oktober 2021 - Dagen efter kunde Karl-Henrik Andersson från Säffle, expert på gamla generatorer, konstatera att det var lindningen i generatorn som brunnit.
22 oktober 2021 - Mobilkran lyfte upp axeln ur generatorn.
22 oktober 2021 - Mobilkran lyfte upp axeln ur generatorn.
22 oktober 2021 - Mobilkran lyfte upp axeln ur generatorn.
22 oktober 2021 - Mobilkran lyfte upp axeln ur generatorn.
22 oktober 2021 - Mobilkran lyfte upp axeln ur generatorn.
22 oktober 2021 - Mobilkran lyfte upp axeln ur generatorn.
22 oktober 2021 - Mobilkran lyfte upp axeln ur generatorn.
28 oktober 2021
28 oktober 2021
28 oktober 2021
5 november 2021
5 november 2021
5 november 2021
5 november 2021
16 november 2021
16 november 2021
16 november 2021
16 november 2021 - Karl-Henrik Andersson, expert på gamla generatorer.
16 november 2021
16 november 2021
16 november 2021
18 november 2021
18 november 2021
18 november 2021 - Generatorn kommer att byggas om så att den i framtiden ger 400 volt hushållsel, då kan den lilla röda transformatorn intill kraftsstationen tas bort.
18 november 2021
18 november 2021
18 november 2021
18 november 2021
18 november 2021
18 november 2021
18 november 2021
18 november 2021

Efter branden i gamla kraftstationen

Här pågår ett kulturarbete.

Fram till mitten av 1800-talet nyttjades vattenkraften främst genom att placera vattenhjul i forsar och fall för drivning
av exempelvis kvarnar som malde säd
eller som drivkälla för smideshammare och andra direktdrivna maskiner.

Under 18oo-talets senare del började vattenturbiner att användas,
vilket möjliggjorde utnyttjandet av
såväl högre fallhöjd som större total
vattenkraft än vad förhållandet varit
vid de gamla vattenverken.

I en vattenturbin omvandlas vatten-kraften till mekanisk energi
som driver en generator som alstrar elektrisk energi.
Under sista decenniet av 1800-talet utvecklades också den elektriska
transmissionen, så att vattenkraften
kom att kunna försörja fabriker
och konsumenter med elektrisk energi
på platser som låg långt från själva kraftverket.

Kraftstationen vid övre forsen i
Töcksfors byggdes på 1920-talet av
Hånsfors Bruks Aktiebolag, som ägde
och drev pappersfabriken i Hån.

Utrustningen som finns i kraftstationen idag, bl a turbinen, regulatorn
och generatorn, är från tiden då kraftstationen byggdes.

Efter reparationen av generatorn
kommer kraftstationen åter att
tas i bruk, och då leverera 400 volt hushållsel.