Brand i gamla kraftstationen
2021-10-04

Det blev stort pådrag i Töcksfors centrum 
när larmet gick till Räddningstjänsten att
"Det brinner i gamla kraftstationen".

Delar av centrum spärrades av eftersom 
det fanns en osäkerhet hur branden skulle 
utvecklas, och man kunde inte påbörja
insatsen innan kraftstationen var bort-kopplad från elnätet.

Slutligen kunde man gå in och släcka elden och stänga av vattnet till turbinen.

Det var en lättnad att byggnaden var 
intakt. Dagen efter kom Karl-Henrik Andersson från Säffle, expert på gamla generatorer, och han kunde konstatera
att det var lindningen i generatorn som
brunnit.

foto Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

4 oktober 2021
4 oktober 2021
4 oktober 2021
4 oktober 2021
4 oktober 2021
4 oktober 2021
4 oktober 2021 - Även Årjängsstyrkan larmades till Töcksfors, men dom kunde återvända till Årjäng.
4 oktober 2021
4 oktober 2021
4 oktober 2021
5 oktober 2021 - Dagen efter kunde Karl-Henrik Andersson från Säffle, expert på gamla generatorer, konstatera att det var lindningen i generatorn som brunnit.