Centrumkiosken i Töcksfors
Rivningen 2019

Alltsedan 1940-talet har det funnits en
kiosk i Töcksfors centrum, många minns
John Sanamons kiosk.

Den senaste kiosken har stått tom utan
verksamhet en längre tid och gett en
negativ bild av Töcksfors centrum. 

Därför har kommunen sagt upp arrende-
avtalet med ägaren och beslutat om
rivning.

Platsen kommer att få en ny utformning
som skall lyfta fram den värdefulla
kulturmiljön vid övre forsen.

Foto Lars Brander
 

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

10 oktober 2019
11 oktober 2019
11 oktober 2019
11 oktober 2019
11 oktober 2019
11 oktober 2019
11 oktober 2019
11 oktober 2019
11 oktober 2019
11 oktober 2019
11 oktober 2019
11 oktober 2019
11 oktober 2019
11 oktober 2019
11 oktober 2019
11 oktober 2019
11 oktober 2019
11 oktober 2019
11 oktober 2019
11 oktober 2019
11 oktober 2019
11 oktober 2019
11 oktober 2019
11 oktober 2019
11 oktober 2019
11 oktober 2019
11 oktober 2019
11 oktober 2019
11 oktober 2019
11 oktober 2019
12 oktober 2019
12 oktober 2019
12 oktober 2019
14 oktober 2019
14 oktober 2019
14 oktober 2019
14 oktober 2019
14 oktober 2019
14 oktober 2019
14 oktober 2019
14 oktober 2019
15 oktober 2019
15 oktober 2019
15 oktober 2019
15 oktober 2019
15 oktober 2019
16 oktober 2019
16 oktober 2019
19 oktober 2019
19 oktober 2019
19 oktober 2019