Bild från 2012 Bild från 2012

Centrumkiosken Töcksfors
Som det var

Alltsedan 1940-talet har det funnits en
kiosk i Töcksfors centrum, många minns
John Sanamons kiosk.

Den senaste kiosken har stått tom utan
verksamhet en längre tid och gett en
negativ bild av Töcksfors centrum. 

Därför har kommunen sagt upp arrende-
avtalet med ägaren och beslutat om
rivning.

Platsen kommer att få en ny utformning
som skall lyfta fram den värdefulla
kulturmiljön vid övre forsen.

Foto Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

Först lite historik.

Platsen där kiosken stod användes förr som häst-parkering. John Sanamons första kiosk bredvid Handelsbolaget (se röda pilar). Foto Uno Brander på 1940-talet.
John Sanamons första kiosk flyttades över vägen till kraftstationen, för att ge plats för den nya större kiosken vid Handelsbolaget. Foto okänd.
John Sanamons nya kiosk på plats vid Handels-bolaget. Foto Bengt Erlandsson
John Sanamons kiosk var en träffpunkt för bygdens ungdom. Foto Bengt Erlandsson
Centrumkiosken, kiosk och gatukök - 1970-talet? Foto Lars-Gunnar Karlsson
Centrumkiosken 2004, foto Bengt Erlandsson
Centrumkiosken vid Kvarnen, bild från 2012.
Sittplats vid Centrumkiosken, bild från 2012.
20 augusti 2019
20 augusti 2019
20 augusti 2019
20 augusti 2019
20 augusti 2019
20 augusti 2019
20 augusti 2019
20 augusti 2019
20 augusti 2019
20 augusti 2019
20 augusti 2019
20 augusti 2019
20 augusti 2019
20 september 2019 - Kiosken tömdes på inventarier.