Bild från 2012 Bild från 2012

Centrumkiosken Töcksfors

Årjängs kommun har genom arrende-
avtal upplåtit mark i Töcksfors centrum
till privatpersoner för kioskverksamhet.

Nu är avtalet uppsagt och kiosken skall
rivas under 2019.

Platsen kommer att få en ny utformning,
som skall bidra till att den gamla kultur-
miljön med slussen, forsen, kraftstationen
och kvarnen tillvaratas. 

Foto Lars Brander 
 

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

Först lite historik.

Platsen där kiosken står användes förr som häst-parkering. John Sanamons första kiosk bredvid Handelsbolaget ( se röda pilar ). Foto Uno Brander på 1940-talet.
John Sanamons första kiosk flyttades över vägen till kraftstationen, för att ge plats för den nya större kiosken vid Handelsbolaget. Foto okänd.
John Sanamons nya kiosk på plats vid Handels-bolaget. Foto Bengt Erlandsson
Centrumkiosken vid Kvarnen, bild från 2012.
Sittplats vid Centrumkiosken, bild från 2012.
20 augusti 2019
20 augusti 2019
20 augusti 2019
20 augusti 2019
20 augusti 2019
20 augusti 2019
20 augusti 2019
20 augusti 2019
20 augusti 2019
20 augusti 2019
20 augusti 2019
20 augusti 2019
20 augusti 2019
20 september 2019 - Kiosken tömdes på inventarier.