Mail till Trafikverket 2019-12-20

Till Trafikverket


Farlig vägsträcka, E18 Årjäng - Töcksfors

Nu har jag vid flera tillfällen, senast igår, upplevt chockerande händelser i trafiken på E18 mellan Årjäng och Töcksfors. Det gäller både långtradare och personbilar som kör om trots dålig sikt och även vid mötande trafik. Eftersom vägen är smal för att vara europaväg och att det saknas vägren samt att det finns vajerräcken som inte kan forceras, så uppstår mycket farliga situationer.

Vid två tillfällen har jag mött två långtradare i bredd, där den ena försöker köra om den andra trots mötande trafik. Jag insåg faran men kunde inte köra av vägen p g a vajerräcket, som naturligtvis är säkerhetshöjande men vajerräcket kan också vara en dödsfälla när man är instängd på vägen och inte kan rädda sig ner i diket. Vid de här tillfällena räddade chauffören som blev omkörd situationen genom att bromsa kraftigt.

På den här vägsträckan måste det göras något för att höja säkerheten, antingen bredda vägen så att det finns en vägren att ta till när inte vägbredden räcker eller att ta bort vajerräckena. Nu när jag har informerat er om denna säkerhetsrisk så vill jag inte höra att ni inte kände till problemet, om det händer en allvarlig olycka.

Jag har även hört andra trafikanter som råkat ut för liknande situationer och insett att dom inte kan rädda sig ner i diket p g a vajerräcket.

Det faktum att det ofta syns skadade vajerräcken längs med denna vägsträcka är också ett bevis på att vägen är för smal.

2019-12-20

Lars Brander
Töcksfors

Svar från Trafikverket 2020-01-07


Hej Lars!

På grund av julledigheter har vår återkoppling till dig dröjt och vi hoppas att du har överseende med detta.

Tack för ditt önskemål om åtgärder på E18 sträckan Årjäng - Töcksfors. Ärendet har fått nummer 880412 och handläggs av Tomas Bergbom. Vi beräknar att det tar ungefär sex veckor för oss att ta ställning till önskemålet.
 
Med vänlig hälsning

Trafikverket
Telefon: 0771-921 921

Trafikverket
781 89 Borlänge