Ny anslutning till E18 i Töcksfors
Byggnation 1 september - 30 oktober

Trafikverket bygger ny anslutning till E18 i
Töcksfors. Den nya anslutningen möjliggör
en utbyggnad av Töcksfors shoppingcenter -
se bild till höger.

Huvudentreprenör är Sten & Vägarbeten AB.

Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

1 september 2017 - Det är Årjängsföretaget Kalon som utför arbetet med stensättning.
1 september 2017
4 september 2017
4 september 2017
6 september 2017
6 september 2017
6 september 2017
6 september 2017
6 september 2017
6 september 2017
11 september 2017
11 september 2017
11 september 2017
11 september 2017
11 september 2017
11 september 2017
11 september 2017
11 september 2017
11 september 2017
11 september 2017
11 september 2017
11 september 2017
14 september 2017
14 september 2017
14 september 2017
14 september 2017
14 september 2017
14 september 2017
14 september 2017
14 september 2017
14 september 2017
14 september 2017
18 september 2017
18 september 2017
18 september 2017
19 september 2017
19 september 2017
19 september 2017
19 september 2017
19 september 2017
20 september 2017
20 september 2017
21 september 2017
21 september 2017
21 september 2017
21 september 2017
21 september 2017
21 september 2017
21 september 2017
21 september 2017
21 september 2017
21 september 2017
21 september 2017
25 september 2017
25 september 2017
25 september 2017
25 september 2017
25 september 2017
25 september 2017
26 september 2017 - Arbete med uppsättning av stängsel E18 mellan Gulf och Shoppingcentret i den hårda trafikmiljön.
26 september 2017
26 september 2017 - De gamla vägskyltarna på E18 kommer att ersättas med nya.
26 september 2017
26 september 2017 - Nya vägskyltar som ska monteras ihop.
26 september 2017
26 september 2017
26 september 2017
26 september 2017
26 september 2017 - Här ska det bli en ny pumpstation.
26 september 2017
27 september 2017
27 september 2017
27 september 2017
27 september 2017
27 september 2017
27 september 2017
27 september 2017
28 september 2017
28 september 2017
28 september 2017
28 september 2017
3 oktober 2017
3 oktober 2017
3 oktober 2017
3 oktober 2017
3 oktober 2017
3 oktober 2017
3 oktober 2017 - Det blev långa köer i samband med asfalteringsarbetet.
3 oktober 2017
3 oktober 2017
3 oktober 2017
3 oktober 2017
3 oktober 2017
3 oktober 2017
4 oktober 2017 - Stängslet mellan Shoppingcentret och Gulf är på plats och E18 asfalteras.
4 oktober 2017
4 oktober 2017
4 oktober 2017
4 oktober 2017
4 oktober 2017
5 oktober 2017
5 oktober 2017
5 oktober 2017
5 oktober 2017
9 oktober 2017
9 oktober 2017
9 oktober 2017
9 oktober 2017
9 oktober 2017
9 oktober 2017
10 oktober 2017 - Nya utfarten från Älveruds Handelsområde.
10 oktober 2017
10 oktober 2017
10 oktober 2017 - Det är mycket underjordiskt arbete innan den nya väganslutningen till Älveruds Handelsområde kan färdigställas.
11 oktober 2017
11 oktober 2017
15 oktober 2017
15 oktober 2017 - Den gamla eken står kvar vid nya infarten till Älveruds Handelsområde, och vittnar om gamla tider.
16 oktober 2017
16 oktober 2017
16 oktober 2017
16 oktober 2017
16 oktober 2017
17 oktober 2017
17 oktober 2017
17 oktober 2017 - Nya avloppspumpstationen tar form.
17 oktober 2017 - Nya avloppspumpstationen tar form.
17 oktober 2017 - Nya rondellen vid Älverud.
17 oktober 2017
17 oktober 2017
18 oktober 2017
19 oktober 2017
19 oktober 2017
23 oktober 2017
23 oktober 2017
23 oktober 2017
23 oktober 2017
23 oktober 2017
23 oktober 2017
24 oktober 2017
24 oktober 2017
24 oktober 2017
24 oktober 2017
24 oktober 2017
24 oktober 2017
24 oktober 2017
24 oktober 2017
24 oktober 2017
24 oktober 2017
24 oktober 2017
24 oktober 2017
25 oktober 2017
25 oktober 2017
25 oktober 2017
26 oktober 2017
26 oktober 2017
26 oktober 2017
26 oktober 2017
26 oktober 2017
26 oktober 2017
27 oktober 2017 - Anslutning av den gamla vattenledning på kanalens botten till den nya vattenledningen vid Älverud.
27 oktober 2017 - Anslutning av den gamla vattenledning på kanalens botten till den nya vattenledningen vid Älverud.
27 oktober 2017 - Anslutning av den gamla vattenledning på kanalens botten till den nya vattenledningen vid Älverud.
30 oktober 2017
30 oktober 2017
30 oktober 2017
30 oktober 2017
30 oktober 2017
30 oktober 2017
30 oktober 2017
30 oktober 2017
30 oktober 2017