Ny anslutning till E18 i Töcksfors
Som det var före ombyggnaden.