Töcksfors shoppingcenter
Utbyggnad 2018 / Byggnation sida 1

Töcksfors shoppingcenter byggdes
2004-2005. Åren 2012-2013 byggdes
shoppingcentret ut med ca 5000 kvm.
Nu 2018 är det dags för nästa etapp på
9000 kvm, som beräknas vara klar till
påskhelgen 2019.

Huvudentreprenör är PEAB.

Foto : Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

I gamla ÖB-lokalen på Älverud tillverkas väggsektioner till utbyggnaden av shoppingcentret.
I gamla ÖB-lokalen på Älverud tillverkas armerings-konstruktioner till utbyggnaden av shoppingcentret.
5 februari 2018 - Det här blir P-husets nya in- och utfart.
5 februari 2018 - Det här blir P-husets nya in- och utfart.
5 mars 2018
5 mars 2018
5 mars 2018
5 mars 2018 - Nya transformatorstationen anländer.
5 mars 2018
5 mars 2018
7 mars 2018
7 mars 2018 - Borrning av rör under vägen för elkraftkablar.
7 mars 2018
7 mars 2018
7 mars 2018
7 mars 2018
12 mars 2018 - Här blir nya infarten till P-Huset.
12 mars 2018 - Här förbereds gjutning av fundament för nya infarten till P-Huset.
12 mars 2018
13 mars 2018 - I gamla ÖB-lokalen på Älverud tillverkas armeringskonstruktioner till utbyggnaden av shoppingcentret.
13 mars 2018 - Rör borras under vägen, för dragning av elkraftkablar.
14 mars 2018 - Rör borras under vägen, för dragning av elkraftkablar.
15 mars 2018 - Här blir nya infarten till P-Huset.
15 mars 2018
15 mars 2018
19 mars 2018
19 mars 2018 - Håltagning för P-Husets nya in- och utfart.
19 mars 2018 - Håltagning för P-Husets nya in- och utfart.
19 mars 2018 - Håltagning för P-Husets nya in- och utfart.
19 mars 2018 - Håltagning för P-Husets nya in- och utfart.
19 mars 2018
19 mars 2018
19 mars 2018 - Skarvning av elkraftkabel till nya transformatorn.
19 mars 2018 - Skarvning av elkraftkabel till nya transformatorn.
19 mars 2018
20 mars 2018
20 mars 2018
20 mars 2018
22 mars 2018
22 mars 2018
22 mars 2018
22 mars 2018
26 mars 2018
26 mars 2018
26 mars 2018
26 mars 2018
27 mars 2018
28 mars 2018
28 mars 2018
28 mars 2018
28 mars 2018
28 mars 2018
28 mars 2018
28 mars 2018
28 mars 2018
28 mars 2018 - Stålbalkar runt P-husets nya in- och utfart.
3 april 2018
3 april 2018
3 april 2018
10 april 2018
16 april 2018
25 april 2018
25 april 2018
25 april 2018
25 april 2018
25 april 2018
25 april 2018
26 april 2018
26 april 2018
26 april 2018
26 april 2018
26 april 2018
26 april 2018
26 april 2018
2 maj 2018
2 maj 2018
2 maj 2018
2 maj 2018
2 maj 2018
3 maj 2018
3 maj 2018
3 maj 2018
3 maj 2018
3 maj 2018
3 maj 2018
3 maj 2018
3 maj 2018
3 maj 2018
3 maj 2018
3 maj 2018
3 maj 2018
3 maj 2018
3 maj 2018
3 maj 2018
3 maj 2018
4 maj 2018
4 maj 2018
4 maj 2018
4 maj 2018
4 maj 2018
7 maj 2018
7 maj 2018
7 maj 2018
7 maj 2018
7 maj 2018
7 maj 2018
11 maj 2018
11 maj 2018
11 maj 2018
11 maj 2018
11 maj 2018
11 maj 2018
11 maj 2018
11 maj 2018
11 maj 2018
11 maj 2018
11 maj 2018
11 maj 2018
11 maj 2018
11 maj 2018
14 maj 2018
14 maj 2018
14 maj 2018
14 maj 2018
14 maj 2018
14 maj 2018
14 maj 2018
14 maj 2018
14 maj 2018
15 maj 2018
16 maj 2018
16 maj 2018
16 maj 2018
22 maj 2018
22 maj 2018
22 maj 2018
22 maj 2018
22 maj 2018
22 maj 2018
22 maj 2018
22 maj 2018
22 maj 2018
22 maj 2018
22 maj 2018
22 maj 2018
22 maj 2018
22 maj 2018
22 maj 2018
22 maj 2018