Töcksfors shoppingcenter
Utbyggnad 2018 / Markarbete

Töcksfors shoppingcenter byggdes
2004-2005. Åren 2012-2013 byggdes
shoppingcentret ut med ca 5000 kvm.
Nu 2018 är det dags för nästa etapp, 
som beräknas vara klar till påskhelgen
2019.

Huvudentreprenör är PEAB.

Foto : Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

18 december 2017
8 januari 2018
9 januari 2018
9 januari 2018
9 januari 2018
9 januari 2018
11 januari 2018 - Gamla utfarten till E18 bryts upp.
13 januari 2018
13 januari 2018
13 januari 2018
13 januari 2018
13 januari 2018
13 januari 2018
15 januari 2018
16 januari 2018
16 januari 2018
16 januari 2018
17 januari 2018
17 januari 2018
17 januari 2018
18 januari 2018
18 januari 2018
18 januari 2018
19 januari 2018
19 januari 2018
19 januari 2018
22 januari 2018
22 januari 2018
22 januari 2018
24 januari 2018
24 januari 2018 - Grävning för nya infarten till shoppingcentrets P-Hus.
25 januari 2018
25 januari 2018
25 januari 2018
25 januari 2018
25 januari 2018
29 januari 2018
29 januari 2018
29 januari 2018
31 januari 2018
31 januari 2018
31 januari 2018
5 februari 2018
5 februari 2018
5 februari 2018
5 februari 2018
5 februari 2018 - Jord och sten som grävs upp vid utbyggnaden av shoppingcentret blir ny industrimark på Källhultets industriområde.
9 februari 2018 - Här grävs det för P-husets nya in- och utfart.
9 februari 2018
9 februari 2018
12 februari 2018
12 februari 2018
12 februari 2018 - Sten och jord som grävs upp vid utbyggnaden av shoppingcentret blir ny industrimark på Källhultets industriområde.
13 februari 2018
15 februari 2018
15 februari 2018
16 februari 2018
16 februari 2018
16 februari 2018
21 februari 2018
21 februari 2018
21 februari 2018
21 februari 2018
22 februari 2018
22 februari 2018
26 februari 2018
5 mars 2018
5 mars 2018
5 mars 2018
5 mars 2018
7 mars 2018
7 mars 2018
7 mars 2018
7 mars 2018
7 mars 2018
13 mars 2018
13 mars 2018
13 mars 2018
13 mars 2018
13 mars 2018
14 mars 2018 - Här blir nya infarten till P-Huset.
19 mars 2018
19 mars 2018
19 mars 2018
19 mars 2018
20 mars 2018
22 mars 2018
22 mars 2018
22 mars 2018
28 mars 2018
28 mars 2018
5 april 2018
5 april 2018
5 april 2018
5 april 2018
10 april 2018
16 april 2018
19 april 2018
19 april 2018
25 april 2018
25 april 2018
25 april 2018
2 maj 2018
2 maj 2018
2 maj 2018
2 maj 2018
2 maj 2018
2 maj 2018
2 maj 2018