Förskolan Junibacken
Utbyggnad 2017

Bilder från utbyggnaden av Förskolan
Junibacken i Töcksfors.

Huvudentreprenör är PEAB.

Foto : Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

13 mars 2010 - Skolvaktmästarbostaden bränns ner för att ge plats åt nya förskolan Junibacken.
13 mars 2010 - Skolvaktmästarbostaden bränns ner för att ge plats åt nya förskolan Junibacken.
26 september 2010 - Bygget av nya förskolan har startat och fastigheten ansluts till Töcksfors fjärrvärmenät.
9 oktober 2010
9 oktober 2010
9 oktober 2010
2 oktober 2011
9 september 2017
9 september 2017
9 september 2017
9 september 2017
9 september 2017
12 september 2017
12 september 2017
12 september 2017
12 september 2017
12 september 2017
12 september 2017
12 september 2017
12 september 2017
18 september 2017
18 september 2017
18 september 2017
18 september 2017
26 september 2017
26 september 2017
26 september 2017
26 september 2017
5 oktober 2017
5 oktober 2017
10 oktober 2017
10 oktober 2017
10 oktober 2017
10 oktober 2017
10 oktober 2017
14 oktober 2017 - Dags för gjutning av platta.
17 oktober 2017
17 oktober 2017
17 oktober 2017
17 oktober 2017
17 oktober 2017
17 oktober 2017
18 oktober 2017
18 oktober 2017
18 oktober 2017
18 oktober 2017
18 oktober 2017
19 oktober 2017
23 oktober 2017
23 oktober 2017
23 oktober 2017
25 oktober 2017
25 oktober 2017
25 oktober 2017
25 oktober 2017
25 oktober 2017
30 oktober 2017
30 oktober 2017
30 oktober 2017
30 oktober 2017
30 oktober 2017
30 oktober 2017
30 oktober 2017
1 november 2017
1 november 2017
1 november 2017
7 november 2017
7 november 2017
7 november 2017
7 november 2017
14 november 2017
14 november 2017
14 november 2017
14 november 2017
14 november 2017
21 november 2017
21 november 2017
21 november 2017
21 november 2017
27 november 2017
27 november 2017
27 november 2017
27 november 2017
27 november 2017
27 november 2017
5 december 2017
5 december 2017
5 december 2017
15 december 2017
15 december 2017
15 december 2017
15 december 2017
15 december 2017
15 december 2017
15 december 2017
15 december 2017
15 december 2017
15 december 2017
15 december 2017
3 januari 2018
3 januari 2018
3 januari 2018
3 januari 2018
3 januari 2018
3 januari 2018
3 januari 2018
31 januari 2018
31 januari 2018