Bögatan 2
Före renoveringen

Hyresfastigheten Bögatan 2 kommer att
Rot-renoveras, med start hösten 2021.

foto Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

2014
2014
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2015
22 augusti 2020
22 augusti 2020
22 augusti 2020
22 augusti 2020
22 augusti 2020
22 augusti 2020
22 augusti 2020
22 augusti 2020
22 augusti 2020
22 augusti 2020
22 augusti 2020