Gamla landsvägsbron

Dalslands Kanal restaurerar gamla 
landsvägsbron väster om kyrkan 
vid Turistgården.

Det här var huvudvägen mot Norge
fram till mitten av 1950-talet.

I samband med byggandet av Kanalen Stora Lee - Östen 1911-1915 ersattes den
gamla fasta bron med en svängbar bro,
detta för att lastbåtarna skulle kunna gå ända fram till pappersfabriken i Hån.  
Bron är tillverkad vid Götaverken i Göteborg 1912.


Foto Lars Brander (om inte annat anges)

Gamla vägen mot Norge vid Sockenstugan ( Turistgården ) och Elgerud, foto Okänd

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

Här bygger man stensättningen till nya svängbara bron. Foto Årjängs kommuns bildbank
Den nya svängbara bron stod klar 1915. Foto Årjängs kommuns bildbank
Foto Årjängs kommuns bildbank
Mitten av 1950-talet - I bakgrunden pågår bygget av nya Riksväg 9 ( nuvarande E18 ). Foto okänd
September 2019
September 2019
September 2019
September 2019
September 2019
September 2019
6 november 2019
6 november 2019
6 november 2019
6 november 2019
6 november 2019
6 november 2019
6 november 2019
6 november 2019
6 november 2019
6 november 2019
6 november 2019
6 november 2019 - Västra Värmlands Bygg & Anlägg öppnade upp halva vägbanan så att stålkonstruk-tionen blev synlig.
7 november 2019
7 november 2019
7 november 2019
7 november 2019
8 november 2019 - Kanaldirektör Benny Ruus, Sven Olof Ahlberg från Kulturbyggnadsbyrån, Peter Wallberg från Gotenius Varv och Roger Carlsson från Sweco inspekterade bron.
8 november 2019
8 november 2019
8 november 2019
8 november 2019
8 november 2019
8 november 2019
8 november 2019
8 november 2019
8 november 2019 - Kanaldirektör Benny Ruus, Sven Olof Ahlberg från Kulturbyggnadsbyrån, Peter Wallberg från Gotenius Varv och Roger Carlsson från Sweco samlades i värmen på Waterside Restaurant för att diskutera den gamla vägbrons tillstånd och vad som skall göras i fortsättningen.
13 november 2019 - Dykare undersökte den gamla landsvägsbrons stensättning, och det visade sig att den över 100 år gamla stensättningen är helt intakt.
10 december 2019