Förskolan Paletten
Byggnation

Årjängs kommun planerar för ett nytt
bostadsområde på Kallnäset i Töcksfors.

Inledningsvis byggs en ny förskola på området.

Huvudentreprenör - PEAB

Underentreprenörer -
Håns Entreprenad AB
Töxfrakt AB
Rörledningsfirman Bröderna Karlsson AB Arvika

Foto Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

Översikt förskolan och utemiljön.
17 augusti 2021
17 augusti 2021
17 augusti 2021
17 augusti 2021
17 augusti 2021
25 augusti 2021
30 augusti 2021
31 augusti 2021
31 augusti 2021
31 augusti 2021
31 augusti 2021
31 augusti 2021
1 september 2021
1 september 2021
6 september 2021
6 september 2021
6 september 2021
6 september 2021
7 september 2021
7 september 2021
7 september 2021
7 september 2021
9 september 2021
9 september 2021
9 september 2021
9 september 2021
9 september 2021
13 september 2021
13 september 2021
13 september 2021
13 september 2021
15 september 2021
15 september 2021
20 september 2021
20 september 2021
22 september 2021
22 september 2021
22 september 2021
27 september 2021
27 september 2021
4 oktober 2021
4 oktober 2021
4 oktober 2021
6 oktober 2021
7 oktober 2021
7 oktober 2021
7 oktober 2021
11 oktober 2021
11 oktober 2021
11 oktober 2021
14 oktober 2021
14 oktober 2021
14 oktober 2021
14 oktober 2021
14 oktober 2021
18 oktober 2021
18 oktober 2021
18 oktober 2021
18 oktober 2021
18 oktober 2021
18 oktober 2021
18 oktober 2021
21 oktober 2021
21 oktober 2021
21 oktober 2021
21 oktober 2021
21 oktober 2021
22 oktober 2021
22 oktober 2021
22 oktober 2021
22 oktober 2021
22 oktober 2021
22 oktober 2021
22 oktober 2021
22 oktober 2021
22 oktober 2021
22 oktober 2021
22 oktober 2021
27 oktober 2021
27 oktober 2021
28 oktober 2021
28 oktober 2021
28 oktober 2021
28 oktober 2021
1 november 2021
1 november 2021
1 november 2021
1 november 2021
1 november 2021
1 november 2021
1 november 2021
1 november 2021
1 november 2021
1 november 2021
2 november 2021
2 november 2021
2 november 2021
2 november 2021
2 november 2021
2 november 2021
2 november 2021
2 november 2021
2 november 2021
3 november 2021
3 november 2021
3 november 2021
4 november 2021
4 november 2021
4 november 2021
4 november 2021
8 november 2021
8 november 2021
8 november 2021
8 november 2021
8 november 2021
8 november 2021
8 november 2021
10 november 2021
10 november 2021
10 november 2021
10 november 2021
10 november 2021 - Avloppspumpstation
10 november 2021
10 november 2021
11 november 2021
11 november 2021
11 november 2021
11 november 2021
11 november 2021
11 november 2021
12 november 2021
12 november 2021
12 november 2021
12 november 2021
12 november 2021
18 november 2021
18 november 2021
18 november 2021
18 november 2021
18 november 2021
18 november 2021
18 november 2021
19 november 2021
19 november 2021
19 november 2021
19 november 2021
19 november 2021
19 november 2021
24 november 2021
24 november 2021
24 november 2021
24 november 2021
24 november 2021
24 november 2021
29 november 2021
29 november 2021
29 november 2021
29 november 2021
29 november 2021
29 november 2021
29 november 2021
29 november 2021
29 november 2021
29 november 2021
7 december 2021
7 december 2021
7 december 2021
8 december 2021
8 december 2021
8 december 2021
8 december 2021
8 december 2021
8 december 2021
8 december 2021
8 december 2021
8 december 2021
8 december 2021
8 december 2021
9 december 2021
13 december 2021
13 december 2021
13 december 2021
13 december 2021
13 december 2021
15 december 2021
15 december 2021
15 december 2021
15 december 2021
15 december 2021
16 december 2021
16 december 2021
16 december 2021