Kallnäset
Gång- och cykelväg

Årjängs kommun planerar för ett nytt
bostadsområde på Kallnäset i Töcksfors.
Inledningsvis kommer en ny förskola
att byggas på området - klicka här

Här kan du se bilder från bygget av ny
gång- och cykelväg till förskolan.

Foto Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

21 maj 2021
21 maj 2021
21 maj 2021
21 maj 2021
7 juni 2021
7 juni 2021
8 juni 2021
8 juni 2021
8 juni 2021
8 juni 2021
8 juni 2021
8 juni 2021 - Här skall det läggas dagvattenledning och avloppsledning, som ansluter till befintliga ledningsnätet.
8 juni 2021 - Här skall det läggas dagvattenledning och avloppsledning, som ansluter till befintliga ledningsnätet.
8 juni 2021 - Här skall det läggas dagvattenledning och avloppsledning, som ansluter till befintliga ledningsnätet.
8 juni 2021 - Här skall det läggas dagvattenledning och avloppsledning, som ansluter till befintliga ledningsnätet.
8 juni 2021 - Här skall det läggas dagvattenledning och avloppsledning, som ansluter till befintliga ledningsnätet.
8 juni 2021
8 juni 2021
8 juni 2021
8 juni 2021
8 juni 2021
9 juni 2021
9 juni 2021 - Ny dagvattenledning skall kopplas samman med befintliga ledningsnätet.
9 juni 2021
9 juni 2021
9 juni 2021
10 juni 2021