Kallnäset
Gång- och cykelväg

Årjängs kommun planerar för ett nytt
bostadsområde på Kallnäset i Töcksfors.
Inledningsvis kommer en ny förskola
att byggas på området.

Här kan du se bilder från bygget av ny
gång- och cykelväg till förskolan.

Huvudentreprenör - PEAB

Underentreprenörer -
Ulrik`s Entreprenad AB
Töxfrakt AB
Hammarö Bergsprängning AB

Foto Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

21 maj 2021
21 maj 2021
21 maj 2021
21 maj 2021
7 juni 2021
7 juni 2021
8 juni 2021
8 juni 2021
8 juni 2021
8 juni 2021
8 juni 2021
8 juni 2021
8 juni 2021
8 juni 2021
8 juni 2021
8 juni 2021
9 juni 2021
9 juni 2021
16 juni 2021
17 juni 2021
17 juni 2021
20 juni 2021
20 juni 2021
22 juni 2021
22 juni 2021
23 juni 2021