Kallnäset
Gång- och cykelväg

Årjängs kommun planerar för ett nytt
bostadsområde på Kallnäset i Töcksfors.
Inledningsvis kommer en ny förskola
att byggas på området.

Här kan du se bilder från bygget av ny
gång- och cykelväg till förskolan.

Huvudentreprenör - PEAB

Underentreprenörer -
Ulrik`s Entreprenad AB
Töxfrakt AB
Hammarö Bergsprängning AB

Foto Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

21 maj 2021
21 maj 2021
21 maj 2021
21 maj 2021
7 juni 2021
7 juni 2021
8 juni 2021
8 juni 2021
8 juni 2021
8 juni 2021
8 juni 2021
8 juni 2021
8 juni 2021
8 juni 2021
8 juni 2021
8 juni 2021
9 juni 2021
9 juni 2021
16 juni 2021
17 juni 2021
17 juni 2021
20 juni 2021
20 juni 2021
22 juni 2021
22 juni 2021
23 juni 2021
17 augusti 2021
17 augusti 2021
17 augusti 2021
18 augusti 2021
19 augusti 2021
30 augusti 2021
30 augusti 2021
31 augusti 2021
31 augusti 2021
31 augusti 2021
1 september 2021
1 september 2021
2 september 2021
2 september 2021
2 september 2021
6 september 2021
6 september 2021
7 september 2021
7 september 2021
9 september 2021
9 september 2021
9 september 2021
9 september 2021
9 september 2021
13 september 2021
13 september 2021
15 september 2021
15 september 2021
15 september 2021
15 september 2021
15 september 2021
15 september 2021
15 september 2021
20 september 2021
20 september 2021
20 september 2021
20 september 2021
20 september 2021
22 september 2021
22 september 2021
22 september 2021
27 september 2021
27 september 2021
27 september 2021
27 september 2021
27 september 2021
4 oktober 2021
4 oktober 2021
4 oktober 2021
4 oktober 2021