Kallnäset
Läggning av VA-ledningar och
byte av vägtrumma.


Årjängs kommun planerar för ett nytt
bostadsområde på Kallnäset i Töcksfors.
Inledningsvis kommer en ny förskola
att byggas på området.

Eftersom det är ett nytt område som inte
tidigare varit exploaterat måste vatten-
och avloppsledningar dras fram till
området. Även en gammal vägtrumma
måste bytas.

Huvudentreprenör - PEAB

Underentreprenörer - 
Ulrik´s Entreprenad AB
Töxfrakt AB
Hammarö Bergsprängning AB

Foto Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

8 juni 2021
8 juni 2021
8 juni 2021
8 juni 2021
8 juni 2021
9 juni 2021 - Marken var kraftigt vattensjuk vid kopplingspunkten.
9 juni 2021
9 juni 2021
10 juni 2021 - Kopplingspunkten där de nya ledningarna anslöts.
17 juni 2021
17 juni 2021
22 juni 2021
22 juni 2021
22 juni 2021
22 juni 2021
28 juni 2021
28 juni 2021
29 juni 2021
29 juni 2021
1 juli 2021
1 juli 2021
1 juli 2021
1 juli 2021
1 juli 2021
1 juli 2021
1 juli 2021
1 juli 2021
2 juli 2021
2 juli 2021 - Bögatan kommer tillfälligt att stängas för genomfartstrafik, vid grävarbete för att lägga VA-ledningarna.
5 juli 2021
5 juli 2021
5 juli 2021
5 juli 2021
5 juli 2021
6 juli 2021
6 juli 2021
6 juli 2021
6 juli 2021
6 juli 2021
6 juli 2021
7 juli 2021
7 juli 2021
7 juli 2021
7 juli 2021
7 juli 2021
7 juli 2021
7 juli 2021
7 juli 2021
7 juli 2021
7 juli 2021
7 juli 2021
7 juli 2021
8 juli 2021
8 juli 2021
8 juli 2021
8 juli 2021
13 juli 2021
13 juli 2021
13 juli 2021
13 juli 2021
13 juli 2021
13 juli 2021
13 juli 2021
13 juli 2021
17 augusti 2021
17 augusti 2021
18 augusti 2021
19 augusti 2021
19 augusti 2021
19 augusti 2021
19 augusti 2021
23 augusti 2021
23 augusti 2021
23 augusti 2021
23 augusti 2021
24 augusti 2021
24 augusti 2021
24 augusti 2021
24 augusti 2021
24 augusti 2021
24 augusti 2021
24 augusti 2021
24 augusti 2021
24 augusti 2021
24 augusti 2021
24 augusti 2021
24 augusti 2021
24 augusti 2021
24 augusti 2021
24 augusti 2021
24 augusti 2021
24 augusti 2021
24 augusti 2021
24 augusti 2021
24 augusti 2021
24 augusti 2021
24 augusti 2021
24 augusti 2021
24 augusti 2021
24 augusti 2021
25 augusti 2021
25 augusti 2021
25 augusti 2021
26 augusti 2021
26 augusti 2021
26 augusti 2021
26 augusti 2021
29 augusti 2021
30 augusti 2021
30 augusti 2021
30 augusti 2021
31 augusti 2021
31 augusti 2021
31 augusti 2021
31 augusti 2021
31 augusti 2021
1 september 2021
1 september 2021
1 september 2021
2 september 2021
2 september 2021
2 september 2021
2 september 2021
2 september 2021
6 september 2021
6 september 2021
6 september 2021
21 september 2021
21 september 2021
21 september 2021
21 september 2021
4 oktober 2021
4 oktober 2021
15 december 2021
15 december 2021
15 december 2021
15 december 2021
15 december 2021
15 december 2021
16 december 2021
16 december 2021