Kallnäset
Läggning av VA-ledningar och
byte av vägtrumma.


Årjängs kommun planerar för ett nytt
bostadsområde på Kallnäset i Töcksfors.
Inledningsvis kommer en ny förskola
att byggas på området.

Eftersom det är ett nytt område som inte
tidigare varit exploaterat måste vatten-
och avloppsledningar dras fram till
området. Även en gammal vägtrumma
måste bytas.

Huvudentreprenör - PEAB

Underentreprenörer - 
Ulrik´s Entreprenad AB
Töxfrakt AB
Hammarö Bergsprängning AB

Foto Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

8 juni 2021
8 juni 2021
8 juni 2021
8 juni 2021
8 juni 2021
9 juni 2021 - Marken var kraftigt vattensjuk vid kopplingspunkten.
9 juni 2021
9 juni 2021
10 juni 2021 - Kopplingspunkten där de nya ledningarna anslöts.
17 juni 2021
17 juni 2021
22 juni 2021
22 juni 2021
22 juni 2021
22 juni 2021
28 juni 2021
28 juni 2021
29 juni 2021
29 juni 2021
1 juli 2021
1 juli 2021
1 juli 2021
1 juli 2021
1 juli 2021
1 juli 2021
1 juli 2021
1 juli 2021
2 juli 2021
2 juli 2021 - Bögatan kommer tillfälligt att stängas för genomfartstrafik, vid grävarbete för att lägga VA-ledningarna.
5 juli 2021
5 juli 2021
5 juli 2021
5 juli 2021
5 juli 2021
6 juli 2021
6 juli 2021
6 juli 2021
6 juli 2021
6 juli 2021
6 juli 2021
7 juli 2021
7 juli 2021
7 juli 2021
7 juli 2021
7 juli 2021
7 juli 2021
7 juli 2021
7 juli 2021
7 juli 2021
7 juli 2021
7 juli 2021
7 juli 2021
8 juli 2021
8 juli 2021
8 juli 2021
8 juli 2021
13 juli 2021
13 juli 2021
13 juli 2021
13 juli 2021
13 juli 2021
13 juli 2021
13 juli 2021
13 juli 2021