Bild från 2010 Bild från 2010

Kallnäset
Markarbete

Årjängs kommun planerar för bostads-
byggande på Kallnäset i norra delen av
Töcksfors tätort.

Foto Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

27 augusti 2019
27 augusti 2019
27 augusti 2019
27 augusti 2019
27 augusti 2019
15 september 2019
19 november 2019
19 november 2019
20 november 2019
20 november 2019
20 november 2019
6 februari 2020
6 februari 2020
6 februari 2020
6 februari 2020
6 februari 2020
6 februari 2020
6 februari 2020
6 februari 2020
6 februari 2020
26 maj 2020
10 november 2021 - Skogsavfallet efter avverkningen på Kallnäset flisas för att bli biobränsle.
11 november 2021 - Containers anländer för bortforsling av det flisade skogsavfallet på Kallnäset.
11 november 2021 - Det flisade skogsavfallet från Kallnäset lastas för transport till Arvika, där det kommer att lastas på tåg och transporteras till Stockholm, där det kommer att användas som biobränsle.
12 november 2021 - Skogsavfallet efter avverkningen på Kallnäset flisas för att bli biobränsle.