Bild från 2012 Bild från 2012

Töcksmarks kyrka
Renovering av kapellet

Kapellet vid Töcksmarks kyrka
genomgår en total renovering.


Takskiffer-Specialisten i Grythyttan 
renoverar taket.

Foto Lars Brander

 

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

8 augusti 2019
8 augusti 2019
8 augusti 2019
8 augusti 2019
8 augusti 2019
8 augusti 2019
8 augusti 2019
11 augusti 2019
12 augusti 2019
12 augusti 2019
12 augusti 2019
12 augusti 2019
12 augusti 2019
13 augusti 2019
13 augusti 2019
14 augusti 2019
14 augusti 2019
14 augusti 2019
14 augusti 2019
14 augusti 2019
14 augusti 2019
14 augusti 2019
14 augusti 2019
15 augusti 2019
19 augusti 2019 - Gamla takpappen byts ut.
20 augusti 2019
20 augusti 2019 - Kapellet har fått nytt komplet-terande trätak och ny takpapp, så nu är det dags att lägga tillbaka skifferplattorna. Sen ska skiffer-plattorna högtryckstvättas.
23 augusti 2019
23 augusti 2019
23 augusti 2019
23 augusti 2019
23 augusti 2019
23 augusti 2019
23 augusti 2019
28 augusti 2019
28 augusti 2019
29 augusti 2019 - Skiffertaket är tvättat ooch klart.
29 augusti 2019
29 augusti 2019
29 augusti 2019