Ny anslutning till E18 i Töcksfors

Trafikverkets planering för byggnation av ny anslutning
till E18 i Töcksfors - KLICKA HÄR.


Byggstart januari 2017, klart hösten 2017 -
enligt Trafikverkets hemsida.

29 oktober 2014 - Markundersökning för framtagning av ny vägplan.
29 oktober 2014 - Markundersökning för framtagning av ny vägplan.