Dagvattendammen vid nya tullstationen. Dagvattendammen vid nya tullstationen.

Ny industriväg - industrimark
Dagvattendamm

Årjängs kommun bygger ny industriväg
mellan Källhultets industriområde och
Skärmons industriområde. Detta som
ett första steg i arbetet att skapa fler 
industritomter.

När skogen avverkas och de mjuka
markytorna schaktas bort rinner regn- 
och smältvatten på de hårdgjorda ytorna.
För att vattenflödet, som kan bli rikligt och förorenat, inte skall ge oönskade
vattensamlingar och att föroreningar inte skall rinna ut i vattendragen, byggs
en dagvattendamm som samlar upp vattnet och föroreningarna. 

Huvudentreprenör - Veidekke

Underentreprenörer -
Kristians Schakt & Transport
Hammarö Bergsprängning AB
KEWAB Kenneth Wahlström AB

Foto Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

12 december 2017 - Markundersökning på gärdet där dagvattendammen skall byggas.
12 december 2017 - Markundersökning på gärdet där dagvattendammen skall byggas.
12 december 2017 - Markundersökning på gärdet där dagvattendammen skall byggas.
2 september 2020
10 september 2020
3 juni 2020 - Diket som skall leda bort vattnet från dagvattendammen till Torsviken rensas.
3 juni 2020 - Diket som skall leda bort vattnet från dagvattendammen till Torsviken rensas.
3 juni 2020 - Diket som skall leda bort vattnet från dagvattendammen till Torsviken rensas. Här läggs en ny vägtrumma.
2 januari 2021
2 januari 2021
2 januari 2021
2 januari 2021
2 januari 2021
2 januari 2021
9 juni 2021
9 juni 2021
9 juni 2021
9 juni 2021
10 juni 2021
10 juni 2021
10 juni 2021
10 juni 2021
16 juni 2021
16 juni 2021
16 juni 2021
16 juni 2021
16 juni 2021
16 juni 2021
16 juni 2021
16 juni 2021
16 juni 2021
16 juni 2021
17 juni 2021
17 juni 2021
17 juni 2021
17 juni 2021
17 juni 2021
17 juni 2021
17 juni 2021
23 juni 2021
23 juni 2021
23 juni 2021
23 juni 2021
23 juni 2021
23 juni 2021
23 juni 2021