Ny industriväg
2020-2021

Årjängs kommun bygger ny industriväg
mellan Källhultets industriområde och
Skärmons industriområde. Detta som ett första steg i arbetet att skapa fler industri-tomter.

Huvudentreprenör - Veidekke

Underentreprenörer -
Kristians Schakt & Transport
Hammarö Bergsprängning AB

Foto Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

Entreprenör Veidekke
22 september 2020 - Första skoptaget.
22 september 2020
23 september 2020 - Fräsning av stubbar.
23 september 2020 - Stubbfräs
23 september 2020
23 september 2020
23 september 2020
25 september 2020 - Här kommer nya industrivägen att ansluta till gamla industrivägen.
25 september 2020
25 september 2020
25 september 2020
28 september 2020 - Nya området sett från Hyttevägen.
28 september 2020
28 september 2020
28 september 2020
28 september 2020
28 september 2020
28 september 2020
28 september 2020
29 september 2020
1 oktober 2020
1 oktober 2020
2 oktober 2020
2 oktober 2020
2 oktober 2020
2 oktober 2020
3 oktober 2020 - Här mellan probad och DEKKER Nordic kommer nya industrivägen att gå.
3 oktober 2020 - Här mellan probad och DEKKER Nordic kommer nya industrivägen att gå.
3 oktober 2020 - Här mellan probad och DEKKER Nordic kommer nya industrivägen att gå.
5 oktober 2020 - Första sprängsalvorna för nya industrivägen.
5 oktober 2020
5 oktober 2020
5 oktober 2020
5 oktober 2020
6 oktober 2020
6 oktober 2020
6 oktober 2020
6 oktober 2020
6 oktober 2020
7 oktober 2020
7 oktober 2020
7 oktober 2020
7 oktober 2020
7 oktober 2020
7 oktober 2020
7 oktober 2020
8 oktober 2020
8 oktober 2020
8 oktober 2020
8 oktober 2020
8 oktober 2020
9 oktober 2020
12 oktober 2020
12 oktober 2020
12 oktober 2020
12 oktober 2020
12 oktober 2020
12 oktober 2020
14 oktober 2020
14 oktober 2020
14 oktober 2020
14 oktober 2020
14 oktober 2020
14 oktober 2020
14 oktober 2020
14 oktober 2020
21 oktober 2020
21 oktober 2020
21 oktober 2020
21 oktober 2020
21 oktober 2020
21 oktober 2020
21 oktober 2020
21 oktober 2020 - Nya industrivägen närmar sig Skärmons industriområde.
21 oktober 2020
21 oktober 2020
21 oktober 2020
21 oktober 2020
21 oktober 2020
21 oktober 2020 - Sprängsten tippas i närheten.
23 oktober 2020 - Nya industrivägen och industrimarken sett från väster.
26 oktober 2020 -
26 oktober 2020 - Dekker Nordics tomtmark görs användbar.
26 oktober 2020 - Dekker Nordics tomtmark görs använbar.
26 oktober 2020 - Vägen västerut.
26 oktober 2020 - Vägen västerut.
26 oktober 2020 - Vägen västerut.