Ny industriväg
2020-2021

Årjängs kommun bygger ny industriväg
mellan Källhultets industriområde och
Skärmons industriområde. Detta som ett första steg i arbetet att skapa fler industri-tomter.

Huvudentreprenör - Veidekke

Underentreprenörer -
Kristians Schakt & Transport
Hammarö Bergsprängning AB
KEWAB Kenneth Wahlström AB

Foto Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

Entreprenör Veidekke
22 september 2020 - Första skoptaget.
22 september 2020
23 september 2020 - Fräsning av stubbar.
23 september 2020 - Stubbfräs
23 september 2020
23 september 2020
25 september 2020 - Här kommer nya industrivägen att ansluta till gamla industrivägen.
25 september 2020
25 september 2020
25 september 2020
28 september 2020 - Nya området sett från Hyttevägen.
28 september 2020
28 september 2020
28 september 2020
28 september 2020
28 september 2020
28 september 2020
1 oktober 2020
1 oktober 2020
2 oktober 2020
3 oktober 2020 - Här mellan probad och DEKKER Nordic kommer nya industrivägen att gå.
3 oktober 2020 - Här mellan probad och DEKKER Nordic kommer nya industrivägen att gå.
3 oktober 2020 - Här mellan probad och DEKKER Nordic kommer nya industrivägen att gå.
5 oktober 2020 - Första sprängsalvorna för nya industrivägen.
5 oktober 2020
5 oktober 2020
6 oktober 2020
6 oktober 2020
6 oktober 2020
7 oktober 2020
7 oktober 2020
7 oktober 2020
7 oktober 2020
7 oktober 2020
8 oktober 2020
8 oktober 2020
8 oktober 2020
12 oktober 2020
12 oktober 2020
14 oktober 2020
14 oktober 2020
14 oktober 2020
14 oktober 2020
14 oktober 2020
14 oktober 2020
14 oktober 2020
21 oktober 2020
21 oktober 2020
21 oktober 2020
21 oktober 2020 - Nya industrivägen närmar sig Skärmons industriområde.
21 oktober 2020
21 oktober 2020
21 oktober 2020
21 oktober 2020
21 oktober 2020 - Sprängsten tippas i närheten.
23 oktober 2020 - Nya industrivägen och industrimarken sett från väster.
26 oktober 2020 - Dekker Nordics tomtmark görs användbar.
26 oktober 2020 - Dekker Nordics tomtmark görs använbar.
26 oktober 2020 - Vägen västerut.
26 oktober 2020 - Vägen västerut.
26 oktober 2020 - Vägen västerut.
29 oktober 2020
3 november 2020
3 november 2020
9 november 2020
9 november 2020
9 november 2020
9 november 2020
10 november 2020
10 november 2020
10 november 2020
10 november 2020
10 november 2020
10 november 2020
10 november 2020
16 november 2020 - Nya vägen till fjärrvärme-centralen.
16 november 2020 - Här på gärdet skall det byggas en damm för dagvattnet från industrivägen och de nya industritomterna. Vattnet kommer att ledas i ett dike ner till Torsviken i sjön Töck.
16 november 2020 - Arbetet med nya industrivägen är framme vid Skärmons industriområde.
16 november 2020
16 november 2020
16 november 2020 - Nya industrivägen börjar ta form.
16 november 2020
16 november 2020 - Det krossade berget lagras tillfälligt vid Dekker Nordic.
24 november 2020
24 november 2020
24 november 2020
24 november 2020
24 november 2020
24 november 2020
24 november 2020
24 november 2020
24 november 2020
24 november 2020 - Omdragning av fiberkabel.
24 november 2020 - Omdragning av fiberkabel.
24 november 2020
24 november 2020
1 december 2020
1 december 2020
10 december 2020
10 december 2020
10 december 2020
10 december 2020
10 december 2020
10 december 2020
10 december 2020
10 december 2020
10 december 2020
10 december 2020
10 december 2020
10 december 2020
10 december 2020
10 december 2020
10 december 2020
18 januari 2021
18 januari 2021
18 januari 2021
18 januari 2021
18 januari 2021
18 januari 2021
18 januari 2021
18 januari 2021
24 januari 2021
24 januari 2021
24 januari 2021
24 januari 2021
24 januari 2021
24 januari 2021
28 januari 2021
2 februari 2021
2 februari 2021
2 februari 2021
22 februari 2021
22 februari 2021
22 februari 2021
22 februari 2021
22 februari 2021
3 mars 2021
3 mars 2021
3 mars 2021
3 mars 2021
17 mars 2021
17 mars 2021
17 mars 2021
17 mars 2021
17 mars 2021
17 mars 2021
7 april 2021
9 april 2021
9 april 2021
9 april 2021
9 april 2021
9 april 2021
27 april 2021
27 april 2021
27 april 2021
27 april 2021
27 april 2021
27 april 2021
27 april 2021
27 april 2021
27 april 2021
27 april 2021
27 april 2021
11 maj 2021
11 maj 2021
11 maj 2021
11 maj 2021
11 maj 2021
11 maj 2021
11 maj 2021
11 maj 2021
11 maj 2021
11 maj 2021
18 maj 2021
25 maj 2021
25 maj 2021
25 maj 2021
25 maj 2021
25 maj 2021
25 maj 2021
9 juni 2021
9 augusti 2021
31 augusti 2021
31 augusti 2021
31 augusti 2021
7 september 2021
7 september 2021
7 september 2021
9 september 2021
9 september 2021
9 september 2021
9 september 2021
13 september 2021