Ny tullstation
Byggnation - bildsida 2

Tullverket bygger, i samarbete med
Trafikverket och Årjängs kommun,
ny tullstation vid E18 i Hån.

Huvudentreprenörer
Tullstationen - MAVAB 
Vägarna - Skanska 

Foto : Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

31 juli 2019
31 juli 2019
31 juli 2019
31 juli 2019
31 juli 2019 - Dagvattendamm
31 juli 2019 - KGH Customs Services får ett eget hus inne på tullstationsområdet.
31 juli 2019
31 juli 2019
31 juli 2019
5 augusti 2019
5 augusti 2019
5 augusti 2019
5 augusti 2019
5 augusti 2019
5 augusti 2019
5 augusti 2019
5 augusti 2019
7 augusti 2019
7 augusti 2019
9 augusti 2019
9 augusti 2019
9 augusti 2019
9 augusti 2019
9 augusti 2019
9 augusti 2019
9 augusti 2019
13 augusti 2019 - Ny vägbelysning längs med E18.
13 augusti 2019
13 augusti 2019
13 augusti 2019 - Byggnation av nya kontrollplatsen.
13 augusti 2019
13 augusti 2019
16 augusti 2019
16 augusti 2019 - Här byggs ny kontrollstation
16 augusti 2019 - Här byggs ny kontrollstation.
16 augusti 2019
16 augusti 2019
16 augusti 2019
16 augusti 2019
16 augusti 2019
20 augusti 2019
20 augusti 2019 - Fundament för skärmtak vid nya kontrollplatsen.
20 augusti 2019
20 augusti 2019
20 augusti 2019
20 augusti 2019
20 augusti 2019
20 augusti 2019
21 augusti 2019
21 augusti 2019
29 augusti 2019
29 augusti 2019
29 augusti 2019
29 augusti 2019
29 augusti 2019 - Här byggs nya kontrollstationen.
29 augusti 2019
29 augusti 2019 - Här byggs nya kontrollstationen.
29 augusti 2019
29 augusti 2019
29 augusti 2019 - Byggkranen har gjort sitt jobb och väntar på nedmontering.
29 augusti 2019
5 september 2019
5 september 2019
5 september 2019
5 september 2019
5 september 2019
5 september 2019
9 september 2019
9 september 2019
9 september 2019
9 september 2019
9 september 2019
16 september 2019
16 september 2019
16 september 2019
18 september 2019
23 september 2019
23 september 2019
23 september 2019
23 september 2019
23 september 2019
26 september 2019
26 september 2019
26 september 2019
26 september 2019
26 september 2019
26 september 2019
26 september 2019
26 september 2019
26 september 2019
26 september 2019
26 september 2019
26 september 2019
30 september 2019
30 september 2019
30 september 2019
30 september 2019
30 september 2019
1 oktober 2019
1 oktober 2019
1 oktober 2019
1 oktober 2019
1 oktober 2019
14 oktober 2019
14 oktober 2019
14 oktober 2019
14 oktober 2019
16 oktober 2019
16 oktober 2019
16 oktober 2019
16 oktober 2019
16 oktober 2019