Nyinlagda bilder m.m.
Anslagstavlan uppdateras kontinuerligt.


> Bilderna från "Närliggande bygder" ( Blomskog, Fågelvik, Holmedal,  
Hån, Karlanda, Lennartsfors, Sillerud och Östervallskog ) finns nu på
adressen bildgalleriet.se.> 2018-03-20
Hänt / Töcksfors shoppingcenter / Utbyggnad 2018 markarbete
Hänt / Töcksfors shoppingcenter / Utbyggnad 2018 rivning
Hänt / Töcksfors shoppingcenter / Utbyggnad 2018 byggnation
Örje / Vindkraftspark Högås / Markarbete


> 2018-03-07
Örje / Vindkraftspark Joarknatten / Markarbete

> 2018-03-01
Kyrkor / Svenska kyrkan / Kyrknytt


> 2018-02-21
Hänt / Nytt hyreshus
Hänt / Förskolan Junibacken - utbyggnad


> 2018-02-15
Hänt / Prästnäset - nya bostäder


> 2018-01-29
Sport / Skidor / Kölen sportcenter 2018

> 2017-12-27

Örje / Nya E18 / Officiell öppning E18 Örje

> 2017-12-26
Kyrkor / Töcksmarks kyrka / Jul i gemenskap 2017