Nyinlagda bilder m.m.
Anslagstavlan uppdateras kontinuerligt.

>2021-10-18
Hänt / Kallnäset / Förskolan Paletten - byggnation

>2021-10-06
Hänt / Fastigheten Bögatan 2 / Renoveringen

>2021-10-05
Hänt / Kallnäset / Gång- och cykelväg
Hänt / Kallnäset / Läggning av VA-ledningar och byte av vägtrumma
Extra / Västra Fågelvik / Framtidssatsning
Hänt / Fastigheten Bögatan 2 / Renoveringen
Hänt / Brand i kraftstationen

>2021-09-15
Hänt / Kallnäset / Förskolan Paletten - markarbete

>2021-09-11
Hänt / Ny industriväg - industrimark / Ny industriväg

> 2021-07-09
Extra / Sillerud / Konst och musik i kyrkan 2021

>2021-06-23
Hänt / Ny industriväg - industrimark /  Dagvattendamm


> 2021-06-10
Extra / Östervallskog / Ställplatser för husbilar

> 2021-06-08
Sport / Cykel / Unionsleden


> 2021-01-27
Stängning av Riksgränsen