Nyinlagda bilder m.m.
Anslagstavlan uppdateras kontinuerligt.


> Bilderna från "Närliggande bygder" ( Blomskog, Fågelvik, Holmedal,  
Hån, Karlanda, Lennartsfors, Sillerud och Östervallskog ) finns nu på
adressen bildgalleriet.se.


> 2017-10-16
Hänt / Ny anslutning E18 Töcksfors / Byggnation - bildsida 5
Hänt / Prästnäset - nya bostäder
Hänt / Handelsparken / Dollarstore
Hänt / Hagavallen / Konstgräsplan 

> 2017-10-10

Hänt / Förskolan Junibacken - utbyggnad

> 2017-10-03
Hänt / Handelsparken / Sportringen

> 2017-10-02
Kyrkor / Svenska kyrkan / Kyrknytt

> 2017-09-27
Örje / Nya E18 / Norges-porten - Färdigställande