Nyinlagda bilder m.m.
Anslagstavlan uppdateras kontinuerligt.

Bilderna från "Närliggande bygder" ( Blomskog, Fågelvik, Holmedal,  
Hån, Karlanda, Lennartsfors, Sillerud och Östervallskog ) finns nu på
adressen bildgalleriet.se


> 2020-09-23 
Hänt / Ny industriväg - industrimark / Ny industriväg

> 2020-09-09

Hänt / Centrumkiosken / Kioskparken

> 2020-09-08
Hänt / Norbag


> 2020-08-24
Hänt / Fastigheten Bögatan 2 / Före renoveringen

> 2020-07-04
Extra / Blomskog / Amerikabrevet dokumentär


> 2020-06-23
Hänt / Ny Tullstation / Tullstationen togs i bruk

> 2020-06-11
Hänt / Ny Tullstation / Byggnation - bildsida 2

> 2020-05-29
Hänt / Kvarnen

> 2020-05-27
Hån / Brynolf Söderblom

> 2020-05-22
Extra / Vindkraftverk

> 2020-05-20
Hänt / Gatuarbete