Nyinlagda bilder m.m.
Anslagstavlan uppdateras kontinuerligt.


> Bilderna från "Närliggande bygder" ( Blomskog, Fågelvik, Holmedal,  
Hån, Karlanda, Lennartsfors, Sillerud och Östervallskog ) finns nu på
adressen bildgalleriet.se.> 2018-05-22
Hänt / Töcksfors shoppingcenter / Utbyggnad 2018 byggnation
Hänt / Hagavallen / Konstgräsplan

> 2018-05-18
Hänt / Handelsparken / Lager 157
Kyrkor / Töcksmarks församlingshem / Fartfylld kväll 2018

> 2018-05-17
Hänt / Förskolan Junibacken / Förskolan Junibacken  - invigning
Örje / Vindkraftspark Joarknatten / Fundament och kablar

> 2018-05-14
Hänt / Töcksfors shoppingcenter / Utbyggnad 2018 rivning

> 2018-05-11
Örje / Vindkraftspark Högås / Markarbete

> 2018-05-03
Hänt / Ny lekplats

> 2018-05-02
Hänt / Töcksfors shoppingcenter / Utbyggnad 2018 markarbete
Kyrkor / V. Fågelviks kyrka / Sture Heed Gudstjänst