Nyinlagda bilder m.m.
Anslagstavlan uppdateras kontinuerligt.


> Bilderna från "Närliggande bygder" ( Blomskog, Fågelvik, Holmedal,  
Hån, Karlanda, Lennartsfors, Sillerud och Östervallskog ) finns nu på
adressen bildgalleriet.se> 2018-08-19
Hänt / Hagavallen / Konstgräsplan - invigning

> 2018-08-17
Hänt / Hagavallen / Konstgräsplan - färdigställande

> 2018-08-15
Hänt / Töcksfors shoppingcenter / Utbyggnad 2018 byggnation bildsida 3
Örje / Vindkraftspark Joarknatten / Vindkraftverk
Örje / Vindkraftspark Högås / Vindkraftverk
 
> 2018-08-09
Örje / Vindkraftspark Högås / Markarbete
Örje / Vindkraftspark Högås / Fundament och kablar

> 2018-07-28
Hänt / Töcksfors skola

> 2018-07-25
Hänt / S/S HERBERT
Örje / Vindkraftspark Joarknatten / Fundament och kablar
Örje / Vindkraftspark Joarknatten / Färdigställande

> 2018-07-17
Hänt / Kulturladan Verket

> 2018-07-13
Töcksfors / Töcksmarksveckan 2018