Nytt Handelsområde ?
Töcksfors Handelspark 2020

Området på norra sidan av gamla E18 vid
Töcksfors Handelspark förbereds för ny
verksamhet.

Först pratades det om ny bensinsation, sedan kom beskedet att matvarukedjan
Lidl skulle bygga här. Vad det blir här
återstår att se.

Foto Lars Brander

2014-05-15

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

Gamla E18 vid Östervallskogskorset - Foto Bengt Erlandsson
15 maj 2014
15 maj 2014
15 maj 2014
10 november 2014
10 november 2014
10 november 2014
10 november 2014
10 november 2014
10 november 2014
26 juli 2019
26 juli 2019
26 juli 2019
1 februari 2020
1 februari 2020
1 februari 2020
1 februari 2020
2 februari 2020
2 februari 2020
2 februari 2020
2 februari 2020
2 februari 2020
2 februari 2020
2 februari 2020
3 februari 2020
4 februari 2020
4 februari 2020
8 februari 2020
8 februari 2020
8 februari 2020
8 februari 2020
8 februari 2020
8 februari 2020
10 februari 2020
10 februari 2020
10 februari 2020
13 februari 2020
13 februari 2020
13 februari 2020
13 februari 2020