Många minns när detta var Hotell Sefton. Många minns när detta var Hotell Sefton.

Nytt hyreshus

Västra Värmlands Bygg & Anlägg köpte
Pingstkyrkans fastighet på Hyttevägen
i Töcksfors, där det tidigare fanns en
Second Hand butik. Fastigheten byggs
nu om till hyreshus.

Inledningsvis gjorde man en inre rivning.
I april 2018 startade byggnationen av 
lägenheterna.

Foto : Lars Brander
 

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

8 januari 2018
8 januari 2018
8 januari 2018
8 januari 2018
3 april 2018
5 april 2018
5 april 2018
11 april 2018

Tillfälligt uppehåll i byggandet
p g a många pågående byggprojekt.