Många minns när detta var Hotell Sefton. Många minns när detta var Hotell Sefton.

Nytt hyreshus

Västra Värmlands Bygg & Anlägg köpte
Pingstkyrkans fastighet på Hyttevägen
i Töcksfors, där det tidigare fanns en
Second Hand butik.

Inledningsvis har man nu gjort en inre
rivning, som senare skall leda till byggna-
tion av lägenheter på 1 rum och kök samt
2 rum och kök.

Foto : Lars Brander
 

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

8 januari 2018
8 januari 2018
8 januari 2018
8 januari 2018
8 januari 2018
8 januari 2018