Prästnäset i Töcksfors
2016 - 2017

Västkuststugan bygger fem parhus på Prästnäset. Det blir sammanlagt tio
trerumslägenheter med hyresrätt, 
fiberanslutning och el från solceller.

Huvudentreprenör : Nordmarkens Bygg
 
Foto : Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

13 december 2016
13 december 2016
13 december 2016
13 december 2016
14 december 2016
14 december 2016
14 december 2016
14 december 2016
14 december 2016
14 december 2016
14 december 2016
14 december 2016
14 december 2016
14 december 2016
14 december 2016
15 december 2016
15 december 2016
15 december 2016
15 december 2016
15 december 2016
15 december 2016
19 december 2016
19 december 2016
19 december 2016
19 december 2016
20 januari 2017
20 januari 2017
20 januari 2017
20 januari 2017
20 januari 2017
30 januari 2017
30 januari 2017
30 januari 2017
30 januari 2017
13 februari 2017
13 februari 2017 - När lufttemperaturen tillåter kommer grundplattorna att gjutas.
13 februari 2017
13 februari 2017
13 februari 2017 - Nu planeras för eventuell byggnation av ytterligare fem parhus, norrut från de tomter som nu bebyggs.
14 februari 2017
14 februari 2017 - Här ska det byggas Carport.
20 februari 2017
20 februari 2017
20 februari 2017
20 februari 2017
20 februari 2017
20 februari 2017
16 mars 2017
16 mars 2017
16 mars 2017
4 april 2017
5 april 2017
5 april 2017
5 april 2017
5 april 2017
5 april 2017
5 april 2017
5 april 2017
5 april 2017
5 april 2017
5 april 2017
5 april 2017
5 april 2017
5 april 2017
5 april 2017
5 april 2017
5 april 2017
5 april 2017
5 april 2017
5 april 2017
5 april 2017
5 april 2017
5 april 2017
5 april 2017
5 april 2017
5 april 2017
5 april 2017
5 april 2017
5 april 2017
5 april 2017
5 april 2017
5 april 2017
5 april 2017
5 april 2017
5 april 2017
5 april 2017
5 april 2017
6 april 2017
6 april 2017
6 april 2017
6 april 2017
8 april 2017
8 april 2017
8 april 2017
8 april 2017
8 april 2017
8 april 2017
18 maj 2017
18 maj 2017
18 maj 2017
21 augusti 2017
21 augusti 2017
21 augusti 2017
21 augusti 2017
21 augusti 2017
31 augusti 2017
31 augusti 2017
8 september 2017
24 september 2017
24 september 2017
26 september 2017 - Dags att sätta upp tredje huset.
3 oktober 2017 - Tredje och fjärde huset byggs.
3 oktober 2017
3 oktober 2017 - Första huset klart för inflyttning.
3 oktober 2017
3 oktober 2017
3 oktober 2017
3 oktober 2017
3 oktober 2017
3 oktober 2017
3 oktober 2017
3 oktober 2017
3 oktober 2017
4 oktober 2017 - Femte parhuset
4 oktober 2017
4 oktober 2017
4 oktober 2017
4 oktober 2017 - Femte parhuset
4 oktober 2017
4 oktober 2017
4 oktober 2017 - Femte parhuset
4 oktober 2017 - Femte parhuset
4 oktober 2017 - Femte parhuset
4 oktober 2017 - Femte parhuset
4 oktober 2017 - Femte parhuset
4 oktober 2017
5 oktober 2017 - Första huset förbereds för installation av solpaneler.
9 oktober 2017 - Solpaneler monteras på första parhuset. Solcellerna skall ge el till lägenheterna.
16 oktober 2017 - Nu färdigställs parhusen på Prästnäset i snabb takt.
16 oktober 2017 - Första parhuset har försetts med solpaneler för elförsörjning. Så kommer det att bli på alla husen.
16 oktober 2017
15 februari 2018
15 februari 2018
15 februari 2018