Töcksmarks PRO-förening

Nu upphör PRO-föreningen i Töcksmark, efter drygt 50 års verksamhet.

Nuvarande och sista ordförande i PRO-Töcksmark Sven Holt leder arbetet med
avveckling av föreningslokalen på
Solängen.

Bilder från Töcksmarks PRO-förening
kommer så småningom att finnas på
töcksforsarkivet.se

Medlemmarna i Töcksmark är välkomna
att ansluta sig till PRO-föreningen i
Årjäng.

30 augusti 2018 - Nu har rivningen av 6 parhus på Solängen i Töcksfors startat. På bilden tar man ner takpannorna på PRO-Gården. PRO-föreningen i Töcksfors har upphört.