Älverud Töcksfors
Rivning kontoret 24 - 26 juli 2017

Den gamla kontorsbyggnaden revs för 
att ge plats för ny väg i samband med
utbyggnaden av Töcksfors shopping-
center.

Här fanns tidigare norska Saugbrugs-
foreningens svenska kontor.

Foto : Lars Brander
 

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

I kontorsbyggnaden fanns en gammal reläväxel.
Rivningsvirket från kontorsbyggnaden kördes till Furskog för flisning.
Tidigare revs även ett garage på Älverud.
Tidigare revs även ett garage på Älverud.