Ny anslutning till E18
Rivning av röda huset

För att möjliggöra en utbyggnad
av Töcksfors shoppingcenter måste 
anslutningen till E18 flyttas längre
västerut.

För att detta ska vara möjligt måste
det gamla röda huset vid E18 på
Älverudsområdet i Töcksfors rivas.

På tomten finns en magnifik gammal 
Ek som skall bevaras.

Foto och video : Lars Brander

 

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

20 juli 2016
20 juli 2016
20 juli 2016
20 juli 2016
20 juli 2016
20 juli 2016 - Den ursprungliga fasadpanelen kom fram vid rivningen.
20 juli 2016
20 juli 2016
20 juli 2016
20 juli 2016
20 juli 2016
20 juli 2016
21 juli 2016
21 juli 2016
21 juli 2016
21 juli 2016
21 juli 2016
21 juli 2016
21 juli 2016
21 juli 2016
21 juli 2016
21 juli 2016 - Under takpannorna fanns ett gammalt stickspåntak och mängder av getingar.
21 juli 2016 - Rivningsmaterialet sorteras för att kunna återvinnas.
21 juli 2016
21 juli 2016
21 juli 2016
21 juli 2016
21 juli 2016
21 juli 2016
22 juli 2016
22 juli 2016 - Under takpannorna fanns ett gammalt stickspåntak.
22 juli 2016
22 juli 2016
22 juli 2016
22 juli 2016
22 juli 2016
22 juli 2016
22 juli 2016
22 juli 2016
22 juli 2016
22 juli 2016
22 juli 2016
22 juli 2016
22 juli 2016
22 juli 2016
22 juli 2016
22 juli 2016
22 juli 2016
22 juli 2016
22 juli 2016
22 juli 2016
22 juli 2016
22 juli 2016 - Rivningsvirket körs till återvinningscentralen i Furskog, där virket tuggas för att kunna användas som bränsle.
22 juli 2016
22 juli 2016
22 juli 2016
22 juli 2016
22 juli 2016
22 juli 2016
22 juli 2016
22 juli 2016
22 juli 2016
22 juli 2016
22 juli 2016
22 juli 2016
22 juli 2016
22 juli 2016
26 juli 2016
26 juli 2016
26 juli 2016
26 juli 2016
26 juli 2016
26 juli 2016
26 juli 2016
26 juli 2016
26 juli 2016
29 juli 2016
29 juli 2016
29 juli 2016
29 juli 2016
29 juli 2016
29 juli 2016