Simhall - Badhus
Den 15 oktober 2019 stängdes Simhallen
i Årjäng på grund av skador i bassängens
konstruktion. En förstudie startades för
att utreda möjligheterna att bygga ett
nytt Badhus i Årjäng.

16 november 2021 var det dags att slå fyra
hål i fasaden, en form av första spadtaget
för bygget av ett nytt Badhus i  Årjäng,
ett Badhus för hela kommunen.

Foto Lars Brander ( om inte annat anges )

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

14 oktober 2019
4 juni 2021
4 juni 2021
4 juni 2021
4 juni 2021
4 juni 2021
4 juni 2021
4 juni 2021
4 juni 2021
4 juni 2021
4 juni 2021
4 juni 2021
4 juni 2021
17 oktober 2016
17 oktober 2016
17 oktober 2016
17 oktober 2016
17 oktober 2016
4 juni 2021
4 juni 2021
4 juni 2021
16 november 2021
16 november 2021 - foto Peter Erlandsson PEAB
16 november 2021 - foto Peter Erlandsson PEAB
16 november 2021 - foto Peter Erlandsson PEAB
16 november 2021 - foto Peter Erlandsson PEAB
16 november 2021 - foto Peter Erlandsson PEAB
16 november 2021
16 november 2021
16 november 2021
16 november 2021
14 december 2021
14 december 2021
14 december 2021
14 december 2021
14 december 2021
14 december 2021
14 december 2021
14 december 2021
14 december 2021
21 december 2021
21 december 2021
21 december 2021
21 december 2021
21 december 2021
21 december 2021
21 december 2021
21 december 2021
21 december 2021
21 december 2021