Töcksfors shoppingcenter
Utbyggnad 2018 / Byggnation

Töcksfors shoppingcenter byggdes
2004-2005. Åren 2012-2013 byggdes
shoppingcentret ut med ca 5000 kvm.
Nu 2018 är det dags för nästa etapp, 
som beräknas vara klar till påskhelgen
2019.

Foto : Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

I gamla ÖB-lokalen på Älverud tillverkas väggsektioner till utbyggnaden av shoppingcentret.
I gamla ÖB-lokalen på Älverud tillverkas armerings-konstruktioner till utbyggnaden av shoppingcentret.
5 mars 2018
5 mars 2018
5 mars 2018
5 mars 2018
5 mars 2018
5 mars 2018
5 mars 2018 - Nya transformatorstationen anländer.
5 mars 2018
5 mars 2018
5 mars 2018
5 mars 2018
5 mars 2018
5 mars 2018
7 mars 2018
7 mars 2018 - Borrning av rör under vägen för elkraftkablar.
7 mars 2018
7 mars 2018
7 mars 2018
7 mars 2018
7 mars 2018
7 mars 2018
7 mars 2018
7 mars 2018
12 mars 2018 - Här blir nya infarten till P-Huset.
12 mars 2018 - Här blir nya infarten till P-Huset.
12 mars 2018 - Här förbereds gjutning av fundament för nya infarten till P-Huset.
12 mars 2018
12 mars 2018
12 mars 2018
13 mars 2018 - I gamla ÖB-lokalen på Älverud tillverkas armeringskonstruktioner till utbyggnaden av shoppingcentret.
13 mars 2018 - Rör borras under vägen, för dragning av elkraftkablar.
14 mars 2018 - Rör borras under vägen, för dragning av elkraftkablar.
14 mars 2018 - Rör borras under vägen, för dragning av elkraftkablar.
15 mars 2018 - Här blir nya infarten till P-Huset.
15 mars 2018
15 mars 2018
19 mars 2018
19 mars 2018 - Håltagning för P-Husets nya in- och utfart.
19 mars 2018 - Håltagning för P-Husets nya in- och utfart.
19 mars 2018 - Håltagning för P-Husets nya in- och utfart.
19 mars 2018 - Håltagning för P-Husets nya in- och utfart.
19 mars 2018 - Håltagning för P-Husets nya in- och utfart.
19 mars 2018
19 mars 2018
19 mars 2018
19 mars 2018
19 mars 2018 - Skarvning av elkraftkabel till nya transformatorn.
19 mars 2018 - Skarvning av elkraftkabel till nya transformatorn.
19 mars 2018
20 mars 2018
20 mars 2018
20 mars 2018
20 mars 2018