Turistservice vid Gränsen

Vid svensk-norska gränsen intill E18 finns
EUROTAX turistservice.

I anslutning till butiken finns offentliga
toaletter med möjlighet att tömma latrin-
kärl.

Hemsida

Foto : Lars Brander