"Kongevägen"

Bilder på det som förmodligen är första
landsvägen till Norge här i trakten, med
vägsträckning från Hån upp till Gränsen. 
Vägen byggdes på 1800-talet och är
ca 2,4 km lång.

Nu är det förbjudet att köra på vägen
med motordrivna fordon, om man inte
har tillstånd. 

Som vandringsled är den fantastiskt fin,
med den smala grusvägen som slingrar
sig fram genom skogslandskapet.
På några ställen passerar man små skogstjärn.

Under större delen av vägsträckningen är det lugnet och tystnaden som råder.

När man närmar sig Gränsen dyker kommunikationsmasten upp bland gran-
topparna, med basstation för mobil kommunikation, som en påminnelse om
att vi befinner oss i modern tid. Samtidigt börjar trafikbruset från E18 att
tränga sig på.

Foto Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

Den aktuella vägsträckan börjar vid Leken i Hån med en rak uppförsbacke, den s k "Lekshalla", upp till en platå där vägen planar ut.
"Lekshalla" är byggd med en stenlagd mur som stöd.
"Lekshalla" är byggd med en stenlagd mur som stöd.
Vid gränsen finns möjligheten att fika på EUROTAX.