Ny tullstation
Byggnation - bildsida 1

Tullverket bygger, i samarbete med
Trafikverket och Årjängs kommun,
ny tullstation vid E18 i Hån.

Huvudentreprenörer
Tullstationen - MAVAB 
Vägarna - Skanska 

Foto : Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

28 mars 2019
28 mars 2019
28 mars 2019
28 mars 2019
4 april 2019
4 april 2019
4 april 2019
4 april 2019
8 april 2019
8 april 2019
8 april 2019
8 april 2019
8 april 2019
8 april 2019
8 april 2019
24 april 2019
24 april 2019
24 april 2019
25 april 2019
25 april 2019
25 april 2019
25 april 2019 - Dagvattendamm
25 april 2019
25 april 2019 - Här byggs nya påfarten til E18.
25 april 2019
25 april 2019
25 april 2019
25 april 2019
25 april 2019
25 april 2019
25 april 2019
25 april 2019
25 april 2019 - Här byggs avfarten till bergtäkten och vändöglan för vänstersvängande trafik.
25 april 2019
7 maj 2019
7 maj 2019
7 maj 2019
7 maj 2019
7 maj 2019 - Här byggs nya påfarten till E18.
7 maj 2019
7 maj 2019
7 maj 2019
7 maj 2019
7 maj 2019
7 maj 2019
7 maj 2019
7 maj 2019
7 maj 2019
7 maj 2019
7 maj 2019
23 maj 2019
23 maj 2019
23 maj 2019
23 maj 2019 - Här vid infarten till bergtäkten byggs en vändögla, för säker vänstersväng över E18 till tullstationen.
23 maj 2019
23 maj 2019
23 maj 2019
23 maj 2019
23 maj 2019
23 maj 2019
23 maj 2019
23 maj 2019
23 maj 2019
23 maj 2019
23 maj 2019
23 maj 2019
23 maj 2019
23 maj 2019
23 maj 2019
23 maj 2019
23 maj 2019 - Här byggs en dagvattendamm.
23 maj 2019
23 maj 2019
3 juni 2019
3 juni 2019
3 juni 2019
3 juni 2019
3 juni 2019
3 juni 2019
3 juni 2019
3 juni 2019
3 juni 2019
3 juni 2019
3 juni 2019
3 juni 2019
3 juni 2019
3 juni 2019
3 juni 2019 - Dagvattendamm
3 juni 2019
3 juni 2019
3 juni 2019
3 juni 2019
3 juni 2019
10 juni 2019
10 juni 2019
10 juni 2019 - Prefab-väggarna anländer i en strid ström.
10 juni 2019
10 juni 2019
10 juni 2019
10 juni 2019
10 juni 2019
11 juni 2019
11 juni 2019
11 juni 2019
11 juni 2019
11 juni 2019
11 juni 2019
11 juni 2019
11 juni 2019
11 juni 2019
11 juni 2019
11 juni 2019
11 juni 2019
11 juni 2019
11 juni 2019
11 juni 2019
11 juni 2019
11 juni 2019
11 juni 2019
13 juni 2019
13 juni 2019
13 juni 2019
13 juni 2019
13 juni 2019
13 juni 2019
13 juni 2019
13 juni 2019
13 juni 2019
13 juni 2019
17 juni 2019
17 juni 2019
17 juni 2019
24 juni 2019
24 juni 2019
24 juni 2019
24 juni 2019
24 juni 2019
24 juni 2019
24 juni 2019
24 juni 2019
24 juni 2019
24 juni 2019
26 juni 2019
26 juni 2019
26 juni 2019
26 juni 2019
26 juni 2019
26 juni 2019
26 juni 2019
26 juni 2019
28 juni 2019
28 juni 2019
28 juni 2019
28 juni 2019
1 juli 2019
1 juli 2019
1 juli 2019
1 juli 2019
1 juli 2019
1 juli 2019 - Vändöglan vid infarten till bergtäkten.
1 juli 2019
1 juli 2019
1 juli 2019 - Byggnation av dagvattendamm.
1 juli 2019 - Vändöglan vid infarten till bergtäkten.
3 juli 2019
3 juli 2019
3 juli 2019
3 juli 2019
3 juli 2019