Ny tullstation
Byggnation - bildsida 2

Tullverket bygger, i samarbete med
Trafikverket och Årjängs kommun,
ny tullstation vid E18 i Hån.

Huvudentreprenörer
Tullstationen - MAVAB 
Vägarna - Skanska 

Foto : Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

31 juli 2019
31 juli 2019
31 juli 2019
31 juli 2019 - Dagvattendamm
31 juli 2019 - KGH Customs Services får ett eget hus inne på tullstationsområdet.
31 juli 2019
31 juli 2019
5 augusti 2019
5 augusti 2019
5 augusti 2019
5 augusti 2019
5 augusti 2019
7 augusti 2019
9 augusti 2019
9 augusti 2019
9 augusti 2019
9 augusti 2019
9 augusti 2019
9 augusti 2019
13 augusti 2019 - Ny vägbelysning längs med E18.
13 augusti 2019
13 augusti 2019
13 augusti 2019 - Byggnation av nya kontrollplatsen.
13 augusti 2019
16 augusti 2019
16 augusti 2019 - Här byggs ny kontrollstation
16 augusti 2019 - Här byggs ny kontrollstation.
16 augusti 2019
16 augusti 2019
16 augusti 2019
16 augusti 2019
20 augusti 2019
20 augusti 2019 - Fundament för skärmtak vid nya kontrollplatsen.
20 augusti 2019
20 augusti 2019
20 augusti 2019
20 augusti 2019
21 augusti 2019
21 augusti 2019
29 augusti 2019
29 augusti 2019
29 augusti 2019
29 augusti 2019 - Här byggs nya kontrollstationen.
29 augusti 2019
29 augusti 2019 - Här byggs nya kontrollstationen.
29 augusti 2019
29 augusti 2019
29 augusti 2019 - Byggkranen har gjort sitt jobb och väntar på nedmontering.
29 augusti 2019
5 september 2019
5 september 2019
5 september 2019
5 september 2019
5 september 2019
9 september 2019
9 september 2019
9 september 2019
9 september 2019
16 september 2019
16 september 2019
16 september 2019
18 september 2019
23 september 2019
23 september 2019
23 september 2019
23 september 2019
23 september 2019
26 september 2019
26 september 2019
26 september 2019
26 september 2019
26 september 2019
26 september 2019
26 september 2019
26 september 2019
26 september 2019
26 september 2019
30 september 2019
30 september 2019
30 september 2019
1 oktober 2019
1 oktober 2019
1 oktober 2019
14 oktober 2019
14 oktober 2019
14 oktober 2019
14 oktober 2019
16 oktober 2019
16 oktober 2019
16 oktober 2019
16 oktober 2019
16 oktober 2019
22 oktober 2019
22 oktober 2019
22 oktober 2019
22 oktober 2019
22 oktober 2019
22 oktober 2019
22 oktober 2019
22 oktober 2019
22 oktober 2019
22 oktober 2019
7 november 2019
7 november 2019
7 november 2019 - Tullstationens tak förses med solpaneler.
7 november 2019 - Tullstationens tak förses med solpaneler.
7 november 2019 - Här byggs ny speditionsbyggnad för KGH.
7 november 2019 - Här byggs ny speditionsbyggnad för KGH.
7 november 2019 - Här byggs ny speditionsbyggnad för KGH.
7 november 2019 - Här byggs nya kontrollplatsen.
13 november 2019 - Dags att gjuta bottenplattan till KGH:s Speditionsbyggnad.
13 november 2019
13 november 2019
27 november 2019 - Här byggs KGH:s nya speditionsbyggnad vid nya Tullstationen.
27 november 2019 - Tullstationen förses med solpaneler på taket.
27 november 2019 - Tullstationen förses med solpaneler på taket.
27 november 2019
27 november 2019
27 november 2019
27 november 2019
27 november 2019
5 december 2019
5 december 2019
5 december 2019
17 december 2019
17 december 2019 - KGH:s nya speditionsbyggnad.
18 december 2019
18 december 2019 - Solpaneler monteras på taket.
18 december 2019
18 december 2019
18 december 2019
18 december 2019
18 december 2019
17 januari 2020
17 januari 2020
17 januari 2020 - Solpaneler monteras på taket.
17 januari 2020
24 februari 2020
24 februari 2020
24 februari 2020
24 februari 2020
24 februari 2020
24 februari 2020
24 februari 2020
24 februari 2020
24 februari 2020
24 februari 2020
24 februari 2020
11 mars 2020
11 mars 2020
11 mars 2020
11 mars 2020
11 mars 2020
11 mars 2020
11 mars 2020
11 mars 2020
11 maj 2020 - KGH:s speditionsbyggnad vid nya tullstationen färdigställs.
11 maj 2020 - Orienteringstavla vid nya tullstatiionen.
10 juni 2020
10 juni 2020
10 juni 2020
10 juni 2020
10 juni 2020
10 juni 2020