Tullstationen i Hån
Som det var före 2020

Nya E18 mellan Töcksfors och Hån 
invigdes 2008, då låg fortfarande den svenska tullstationen kvar vid gamla
E18 i Hån.

Norska tullmyndigheten planerade att
bygga en ny tullstation vid gränsen och
det fördes diskussioner mellan norska
tullen och svenska tullen om att få till
en samordnad lösning. Detta gav inget
resultat, den svenska tullstationen
blev kvar i Hån, vilket medförde att all
trafik som hade varor att deklarera var
tvungna att svänga in på gamla E18
till tullstationen i Hån.

Foto Lars Brander ( om inte annat anges )

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

Leopold Anderssons bussar vid tullstationen i Hån. Foto Axel Gunnar Ödvall / Årjängs kommuns bildbank
"Nya" tullstationen i Hån, i bakgrunden gamla tullen. Foto okänd
Tulltjänstemännen Bergdahl och Lindström, foto okänd.
Tullstationen i Hån, foto okänd
All trafik som hade varor att deklarera var tvungna att svänga in på gamla E18 till tullstationen i Hån.
All trafik som hade varor att deklarera var tvungna att svänga in på gamla E18 till tullstationen i Hån.
Tullstationen i Hån
Tullens kontrollstation vid E18 utanför Töcksfors Handelspark.
Tullens kontrollstation vid E18 utanför Töcksfors Handelspark.