Magikern Simon

Magikern Simon från Karlstad trollband
barnen i Töcksfors Bibliotek onsdagen
den 15 oktober 2014.

Foto : Lars Brander