Svensk utvandring
Föreläsning 4 november 2014

Historiker Kristin Mikalsen från
Svenska Migrationscentret berättade
om svenskarnas utvandring över
Norge, till i första hand Amerika.

Foto : Lars Brander