Kanalen
Stora Lee - Östen
 
Kort historik
 
I början av 1900-talet fanns ett flertal företag och verksamheter längs sjö-
systemet norr om Töcksfors.
 
De största var  Östervallskogs Såg,
Hyvleri och Snickerifabrik, Sågverket
i Gottarsbyn, Sanamons Sågverk i
Västra Bön, Töcksfors och Pappers-
fabriken vid Hånsfors Bruk
 
Det fanns också en omfattande
verksamhet med timmerflottning. 
 
Med tiden började man fundera över
hur de olika verksamheterna och bygden skulle kunna utvecklas, och kom då fram till att det viktigaste var bra kommunikationer.

En vision var att bygga en transportled
på vattnet, från sjön Östen i Östervallskog
via sjön Töck och en kanal till sjöarna
Foxen och Stora Lee, med anslutning till
Dalslands Kanal som redan var
färdigställd.
 
Genom Dalslands Kanal kunde båtarna
nå Vänern och fortsätta på Göta älv till
Göteborg och västerhavet.
 
Nils Olsson i Boda, Nils A-son Sanamon
i Töcksfors och Rudolf Kylander i
Östervallskog tog initiativet att utreda
om detta skulle kunna förverkligas.
 
Nils Andersson Sanamon ägde Sanamons
Ångsåg i Töcksfors och var delägare i lastbåten PEDER.
 
Rudolf Kylander ägde Östervallskogs Såg,
Hyvleri och Snickerifabrik och sågverket
i Gottarsbyn.

Landshövding Dyrssen uppvaktades i
ärendet och han lovade att göra allt för att visionen om kanalen skulle bli verklighet.

År 1910 uppvaktades Konungen med
anhållan om statsbidrag för att kunna
starta byggnationen.
 
Entreprenadkontrakt upprättades i
november 1910 med företaget Algaard &
Stoltz i Bergen. I december  samma år
startade arbetet.
 
Entreprenadsumman var 288.000 med
ett tillägg på ca 30.000 för farleden till
Hån. Slutsumman blev 371.553:32.

Den 10 september 1915 invigdes Kanalen
Stora Lee - Östen, med stor fest i
Töcksfors och Östervallskog.

Nils Olsson i Boda
Nils Andersson Sanamon i Töcksfors
Rudolf Kylander i Östervallskog

Gerhard Dyrssen
 
- född 18 februari 1854 i Fänneslunda, Älvsborgs län,
död 3 april 1938 i Stockholm, var en svensk kommendör-
kapten, ämbetsman och statsråd.

Han var sjöminister 21 oktober 1898 till 10 maj 1901 och
landshövding i Värmlands län 1901–1921.
 
Dyrssens militära karriär startade då han blev under-
löjtnant vid flottan 1873, tre år senare avancerade han till
löjtnant. År 1885 hade han blivit kapten och 1896 blev
han utnämnd till kommendörkapten av 2:dra graden och
två år senare av 1:sta graden. År 1899 blev han kommendör vid flottan.
Han var även disponent vid aktiebolaget Bofors-Gullspång 1897–1898.
 
Trots att han inte tillhörde riksdagen, utsåg första kammaren honom till statsrevisor åren 1890–1893. Dyrssen invaldes 1892 som ledamot av Örlogsmannasällskapet och blev 1899 ledamot av Krigsvetenskapsakademien.
 
Uppgifterna är hämtade från WIKIPEDIA