Invigningen av Kanalen Stora Lee - Östen
10 september 1915

Dokument från Thore Johansson, Töcksfors

Ångbåten Nordmarken passerar nedre
slussen, på väg till invigningen av 
Kanalen Stora Lee - Östen 10 september
1915.
 
Invigningen ägde rum vid övre slussen
i Töcksfors.
 
Foto : Brynolf Söderblom

Invigningstalet hölls från Minnesstenen 
vid övre slussen i Töcksfors. 

Många ortsbor samlades för att bevittna 
invigningen.
 
Foto : Brynolf Söderblom

Under invigningen spelade blåsorkestern 
" Slârtemusiken " från Slärteg.
 
Orkestern bestod av från vänster Nils
Söderberg den yngre, Arvid Söderberg, 
Birger, Mauritz och Harald Norén alla
från Slärteg samt Anders Olsson från
Beted.
 
Foto : okänd

Efter invigningen fortsatte ångbåten
Nordmarken, med särskilt inbjudna
gäster ombord, till sjön Östen.
 
Invigningsfesten hölls på Gästgiveriet /
Skjutsstationen i Östervallskog.
 
Foto : Brynolf Söderblom

Nedan, en avskrift av talet som Nils Olsson i Boda höll i samband med festen.