Kanalparken

I samband med Kanaljubiléet 2015 invigdes
den nya Kanalparken vid övre slussen.

I parken finns stenskulpturen "Kraftsamlare"
skapad av konstnären Lolo Funck Andersson
och konstsmidesräcket "Vågen" skapat av
konstnären Justus Braunschweig.

Stenskulpturen
Konstsmidesräcket


Foto : Lars Brander

Kommunarkitekt Angelika Lunnari som ritat den nya Kanalparken och konstnären Lolo Funck Andersson som skapat stenskulpturen.
Stenskulpturen "Kraftsamlare"
Konstnären Justus Braunschweig som skapat konstsmidesräcket.
Konstsmidesräcket "Vågen"