Söndag 7 juli 2019

Runar Patriksson talade inför den Ekumeniska Gudstjänsten på torget i Töcksfors.
Tony Danielsson hälsade alla välkomna till den Ekumeniska Gudstjänsten.
Marianne Tagesson Hansen var dagens kantor.
Tony Nilsson och Amanda Thorell sjöng och spelade.
Tony Nilsson
Amanda Thorell
Maj-lis Marsell Patriksson läste bibeltexter.
Roland Moberg höll predikan.
Amanda Thorell
På eftermiddagen spelade Country Gospel Team med Stig Lindell.