Töcksmarks församlingshem
11-träffen 19 september 2017

Sång och musik
Thore Berglund, Tore Sjöqvist, Ingvar Heed och Runar Patriksson