Elvaträffen - Polis och säkerhet
2019-11-12

Kommunpolis Maria Westby och säkerhets-
samordnare Elsa Johnsson gästade Elva-
träffen i församlingshemmet och berättade
om sina arbeten i Årjängs kommun.

Under informationen togs det upp olika
säkerhetsfrågor, och att det är viktigt att
anmäla när något händer. 

Kyrkringen stod för serveringen.

Foto Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

Diakon Anneli hälsade alla välkomna till 11-träffen.
Kyrkringen stod för serveringen.
Kommunpolis Maria Westby
Säkerhetssamordnare Elsa Johnsson